Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Актуализарана EPD за подложната DHF плоскост на EGGER | EGGER

Актуализарана EPD за подложната DHF плоскост на EGGER | EGGER

EPD за подложната DHF плоскост на EGGER е актуализирана и вече може да бъде намерена на уебсайта за строителните продукти.

EPD е съкращение на Environmental Product Declaration (Екологична декларация за продукта). Всички отнасящи се до околната среда свойства на строителните продукти на EGGER са посочени в тези документи. Използваните данни за оценка на жизнения цикъл обхващат възможно най-много въздействия върху околната среда и отчитат целия жизнен цикъл на строителните продукти от производството до изхвърлянето и рециклирането. Един от елементите на оценката на жизнения цикъл е балансът на CO2, който се изчислява и проверява външно. Строителните продукти на EGGER съхраняват повече CO2, отколкото производството им генерира и по този начин допринасят положително за опазването на климата.  

Подложна DHF плоскост

EPD са валидни за срок от пет години. След този период е необходимо да се актуализират. Актуалната екологична продуктова декларация за подложната DHF плоскост на EGGER вече е достъпна на уебсайта за строителните продукти. EPD са валидни за срок от пет години. След този период е необходимо да се актуализират. Актуалната екологична продуктова декларация за подложната DHF плоскост на EGGER вече е достъпна на уебсайта за строителните продукти.  

Щракнете тук за EPD за подложната DHF плоскост на EGGER(английски)