Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Докладът за устойчиво развитие за периода 2020/2021 г. е онлайн

Докладът за устойчиво развитие за периода 2020/2021 г. е онлайн

Фирмата EGGER винаги се е стремяла да действа устойчиво. Какво точно означава това? Намерете всички подробности в четвъртия доклад за устойчиво развитие на групата EGGER. В информационния лист за устойчивостта ще намерите кратък преглед на основните показатели от доклада.

Фирмата EGGER поема отговорност за продуктите, собственото си производство, както и за служителите и обществото и е ясно ангажирана с устойчивото управление с мисъл за бъдещите поколения. От 2018 г. производителят на дървесни материали публикува своя годишен доклад за устойчиво развитие и разкрива по прозрачен начин своите показатели за устойчивост. Семейната фирма съобщава своите стратегически цели за устойчивост и ясно показва докъде е стигнала при постигането на амбициите си.

Повече от дърво означава повече прозрачност.

Повече от дърво означава повече прозрачност.

Ангажимент към ЦУР на ООН
Настоящият доклад съдържа ангажимента на групата EGGER към 17-те цели на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). Производителят на дървесни материали показва по какъв начин е свързан с целите и подцелите на Програмата до 2030 г. в своите бизнес дейности, за да даде възможно най-голям принос за постигането им.

Нови примери за най-добри практики
EGGER се стреми да оптимизира съществуващите процеси и да използва потенциала за подобрение. В доклада можете да намерите множество практически примери, които показват как в различни заводи са реализирани проекти, които биха могли да повишат устойчивостта. Те се занимават с различни ключови теми като прозрачност в комуникацията на продуктите, предотвратяване на отпадъци, ефективност на ресурсите или мерки за по-голяма безопасност при работа. По този начин EGGER гарантира устойчиви продукти, екологосъобразно производство и изпълнява своята социална отговорност.