Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Докладът за устойчивото развитие на EGGER за 2019/2020 г. е онлайн!

Докладът за устойчивото развитие на EGGER за 2019/2020 г. е онлайн!

EGGER се отнася сериозно към своите отговорности по отношение на продуктите, собственото си производство, служителите и обществото. Прочетете повече за нашия подход, цели и резултати по отношение на икономическата, екологичната и социалната устойчивост в нашия Доклад за устойчиво развитие. За първи път е наличен и Информационен фиш за устойчивото развитие с всички акценти от доклада.

Докладът за устойчивото развитие на EGGER за 2019/2020 г. е онлайн

Още по-голяма прозрачност

Публикувайки първия си доклад за устойчиво развитие през лятото на 2018 г., фирмата EGGER постави основата за прозрачно представяне на всички мерки за устойчиво развитие. Оттогава се случиха много неща: диалогът със заинтересованите страни беше засилен и техните нужди бяха преоценени и анализирани. Сега докладът се публикува в нов, интерактивен формат: съдържанието е преструктурирано и предлага още по-висока степен на прозрачност.

Множество примери за най-добра практика

Докладът включва множество практически примери, демонстриращи нашия ангажимент за устойчиво развитие в ежедневната ни работа. EGGER представя и своите стратегически цели за устойчиво развитие и подчертава своя ясен ангажимент за устойчива икономическа дейност в дългосрочен план.

EGGER е ангажиран с Глобалния договор на ООН

През декември 2019 г. беше реализиран допълнителен етап по отношение на устойчивото развитие: EGGER изрази подкрепата си за десетте принципа на Глобалния договор на ООН в областта на правата на човека, стандартите за труд, опазването на околната среда и борбата с корупцията. Това още веднъж потвърждава водещата роля на семейната компания като отговорен играч.