Свойства

НУТ И ПЕРО

Wood-construction-19-Tongue-groove.jpg

Разгледайте често задаваните въпроси относно профила нут и перо.

Какви са предимствата на профилите нут и перо в сравнение с OSB плочите с прави ръбове?

При обшивка с панели с прави ръбове винаги трябва да се остави дилатационна фуга от 2-3mm между съседните плочи (от всички 4 страни) при закрепването им към опорите.

При използване на плочи с профил нут и перо (асиметрични 2 или 4 страни) този проблем вече не съществува, тъй като профилът нут и перо включва в себе си разширителна фуга от 1mm, така че не е необходимо да се проверява дали панелите са правилно подравнени и по този начин се спестява време.

На второ място, когато се използват плочи с прави ръбове за обшивка на под или облицовка на стена, панелите трябва да са подпрени на всички 4 ръба, за да се намали деформацията и да се подобри коравината. Това означава, че дългият ръб на плочите трябва да се закрепи върху допълнителни опори (напречни пръти).

При покривна обшивка напречните пръти трябва да се заменят с H-скоби, за да се намали огъването между съседните панели, както и трябва да се осигурят допълнителни укрепващи елементи за заздравяване на цялата конструкция. Всичко това означа допълнителни разходи за труд и материали, които могат да бъдат отстранени чрез използването на плочи с профил нут и перо, при които само късите ръбове трябва да лежат на опори.ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ВЛАГА И ДЪЖД

Wood-construction-02-Moisture-protection.jpg

Научете повече за поведението при влага и изпитването от въпросите по-долу.

Как се държи OSB плочата, когато е изложена на въздействието на влага?

Както всеки друг дървесен продукт OSB плочата проявява леки промени в размерите (свиване или разширяване по дължина/широчина), когато е изложена на промени във влажността и температурата на околната среда.

Този ефект се взема предвид при проектирането на конструкцията, като се използват достатъчно големи дилатационни фуги. С цел ограничаване на последиците от промените в размерите има различни технически класове (видове плочи), така че винаги да се избере правилната плоча а в зависимост от условията на даденото приложение (външни стени, покриви).

Общото правило е OSB плочите винаги да бъдат защитени от пряк контакт с вода (дъжд, сняг, прониквания) по време на всички етапи от предвидения начин за използване - от съхраняване в склада до строителния обект, при транспортиране, монтаж и ежедневна употреба, докато трае експлоатационният живот на сградата.

В случай че се излива бетонна замазка върху подова основа от OSB, е задължително подовите панели от OSB да се покрият с водоустойчива мембрана, за да се избегне поемането на влага по време на този мокър строителен процес.

Какви са отрицателните последици от прекомерната влага върху OSB?

Прекомерната влага обикновено благоприятства образуването и разпространяването на мухал и плесен в ограждащите елементи на сградата или на повърхността на елементите на сградата и техните съединения, когато вентилацията е лоша (ъгли на стаята, съединение на стената и тавана, балкони и т.н.), но най-важното е, че съдържанието на влага > 18% намалява товароносимостта на дървесните конструктивни елементи.

Следните последици са свързани с високо съдържание на влага в строителните елементи:

 • по-голяма деформация в резултат от набъбването на дървените и дървесните материали
 • по-голямо изтегляне (издърпване) поради напрежение върху крепежните елементи (гвоздеи / винтове / кламери)
 • намалена товароносимост и по този начин увеличена деформация при статични натоварвания
 • намаляване на ефективността на монтираната топлоизолация (минерална вата, коноп, продухана целулоза)


Какво трябва да се направи, ако неочакван дъжд намокри вече монтираните OSB плочи като подова конструкция, преградна стена или обшивка на покрива?

Строителят е изцяло отговорен за всички щети, които възникнат в резултат на недостатъчна защита на строителните елементи от дъжд на всички етапи на строителството. Затова той е длъжен да предвиди и предприеме ефективни превантивни мерки за предотвратяване на такава неприятна ситуация.

Ако все пак възникне такава ситуация, изложените панели и дървени елементи (непокрити греди, стълбове и мертеци) трябва незабавно да се покрият по най-добрия начин, за да се ограничи тяхното намокряне, а локвите вода трябва да се изсушат при първа възможност, като се вземат подходящи мерки.

Защитата трябва да се отрасни едва когато спре да вали и няма прогнози за други валежи, за да може повърхността да изсъхне. Преди да се продължи с монтажните работи, отделилите се частици следва да се премахнат чрез шлифоване.

Колко дълго OSB плочите могат да останат непокрити (изложени) без опасност от промяна в тяхната здравина и якост на огъване?

Това зависи от климатичните условия, характерни за всяка страна, от типа на използваните плочи, и разбира се, от продължителността и интензивността на неочаквания дъжд, който може да варира от епизодично преваляване до непрекъснати дъждовни дни.

Въз основа на нашия опит, придобит чрез изпитване чрез излагане на атмосферни влияния (2 месеца), в зависимост от поемането на влага OSB/3 и OSB 4 TOP могат да изгубят около 20-25% от здравината и коравината си, когато изсъхнат отново до съдържание на влага <18%, което е граничната стойност за плочи с експлоатационен клас 2 (влажни условия).

Докато съдържанието на влага в плочите не надвишава 18%, може да се приеме, че няма критично влияние по отношение на конструктивното използване. С оглед на гореизложеното, по време на монтажа откритото строителство (излагане на атмосферни влияния) не трябва да надвишава максимално осем седмици при допускане, че има само епизодични превалявания.

Колко дълго трябва да изчакат дърводелците, за да изсъхнат вече монтираните OSB плочи (ако се намокрят от дъжда), преди да продължат с монтажните работи?

От нашия опит, панелите, които са се намокрили от нормален дъжд (няколко часа), трябва да се оставят да съхнат поне един цял ден през лятото и 2-3 дни през есента, при условие че този ден (дни) е/са топли и слънчеви, следователно не са много влажни.ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР

Wood-construction-03-Fire-protection.jpg

Научете повече за реакцията на огън на OSB плочите от въпросите по-долу.

Какво е поведението на къщите с дървена конструкция в случай на пожар?

Дървените плочи и плочите на основата на дървесина са запалими материали.

Когато се използват правилно в комбинация с незапалими материали, те могат да осигурят достатъчна защита на конструктивните елементи на къщата (колони, греди, подове), позволявайки на елементите да запазят своята товароносимост непроменена за по-дълъг период от време.

Многобройните проучвания, проведени с цел подобряване на противопожарните норми при проектирането на конструкциите на сградите по отношение на реакцията им на огън, потвърдиха, че дървеният материал може да се използва безопасно като конструктивен елемент не само в строителството на еднофамилни къщи, но и за изграждането на търговски и многоетажни жилищни сгради.

Фирмата EGGER разполага с отличен опит и може да предложи изпитани и практически решения за стени и подове, които могат да издържат безопасно на огън до 30-90 минути. Въз основа на нашия опит пожароустойчивост до 45 минути може да се постигне чрез използване само на запалими материали, докато в случай на повишени изисквания по отношение на противопожарната защита дървесните плочи трябва да се комбинират с други незапалими материали (каменна вата, пожароустойчив гипсокартон, гипсофазер, повърхностно покритие с пожароустойчиви агенти и т.н.).

Допълнителна информация относно изпитани противопожарни решения за стени, покриви и подове можете да намерите на уебсайта на Egger и на www.dataholz.com, рисърч програма, в която фирмата EGGER е участвала.

Какво е поведението на OSB плочите в случай на пожар?

Стандартът EN 13501-1 регламентира 7 класа по реакция на огън на строителните продукти (познати също като еврокласове): A1, A2, B, C, D, E и F, от които A1 и A2 са незапалими

Стандартните плочи на основата на дървесина (включително OSB) спадът към евро класове D и E. Реакцията на огън на Eurostrand OSB е, както следва:

 • OSB/2 (≥ 580 kg/m3): клас E (за дебелина t ≤ 12mm) / клас D-s1, do (за t > 12mm)
 • OSB/3 (≥ 600 kg/m3): клас E (за t ≤ 8mm) / клас D-s2, do (за t ≥ 9mm, CWFT)
 • OSB 4 TOP (≥ 600 kg/m3): клас D-s2, do (CWFT)

Какво означава CWFT и кога се прилага?

Класификация без допълнително изпитване "Classification Without Further Testing" (CWFT) е процедура, установена за стандартизирани продукти, основаваща се на задълбочени изследвания, подкрепена от производителите на плочи на основата на дървесина.

Класификацията може да се види в таблица 8 от стандарта EN 13986.

По същество, това е метод, използван за лесна идентификация на класа по реакция на огън (евроклас) на дървесните плочи в съответствие със стандарт EN 13501-1, и се прилага за плочи с минимална дебелина 9mm и плътности ≥ 600 kg/m3, когато става въпрос за OSB.

За производителя това означава, че докато продуктът е в съответствие с изискваните стойности, посочени в таблица 8, не се налага да извършва допълнително изпитване за реакция на огън в рамките на производствения контрол.

За OSB плочи с дебелина по-малка от 9mm и плътности под 600 Kg/m3 (напр: OSB/2, с декларирана плътност p≥ 580 kg/m3), CWFT не се прилага, затова производителят трябва да изпита плочите и е длъжен да декларира стойностите, както и да маркира еврокласа върху плочата или на опаковката.

Какво означава "s" или "d" в класификацията по реакция на огън?

"s" означава интензивност на отделяне на дим, а “d” - потенциал за образуване на пламтящи частици или капки при горене на продукта.

Има 3 класа на интензивност на отделяне на дим (s1, s2, s3) и 3 класа на образуване на пламтящи частици или капки при горене (do, d1, d2).

OSB плочите, класифицирани като CWFT (t ≥ 9mm и p≥ 600 kg/m3), спадат към евроклас D-s2, do, което означава: нормално запалим продукт (D) – средна интензивност на отделяне на дим (s2) – не се образуват пламтящи капки при горене (dо).

Причината, поради която се отдава толкова голямо значение на потенциала за отделяне на дим на строителните продукти, е, защото димът и газовете, които се образуват при горенето, са основните причини за смърт при пожар.

От друга страна, потенциалът на строителните материали за образуване на пламтящи частици или капки при горене също е важен, тъй като те спомагат за бързото разпространяване на пожара към други материали или различни части на сградата (обикновено от един етаж на друг, през фасадата).

Значението на пламтящите капките при горене е следното:

 • do = капките, образувани при горенето, изгасват сами до 10 секунди от запалването
 • d1 = капките изгасват сами до 10 секунди в първите 10 минути
 • d2 = материалът образува капки при горенето


Какво значат отделните еврокласове?

Настоящата класификация, използвана в хармонизирания европейски стандарт EN 13501-1 за оценка на реакцията на огън на строителните продукти, се различава напълно от националните класификации, използвани в миналото от отделните страни, които обикновено класифицират строителните материали по отношение на тяхната запалимост като запалими и незапалими (с различни степени, вариращи от трудно запалими до лесно запалими и силно възпламеними).

Може ли разликата между E клас и D клас да се провери чрез изпитване на строителния обект?

Не, не е невъзможно.
Изпитването за реакция на огън на строителните материали е строго регламентирано със стандартни процедури и изисква лабораторни условия, които не могат да се осигурят емпирично на строителния обект.

Как е възможно OSB/2 с дебелина ≥ 15mm да има по-добра реакция на огън от OSB/3 със същата дебелина?

Това се дължи на различната процедура, която се използва при изпитването и класифицирането на продуктите:

 • OSB/3 с дебелина ≥ 9 mm и плътност p≥ 600 kg/m3 отговаря на изискванията на критериите, използвани за CWFT, поради което те са класифицирани директно като "D-s2, do”, използвайки таблица 8 от стандарта EN 13986. Стойностите в таблица 8 са резултат на интензивна изследователска програма, проведена от Шведския институт за изпитване на устойчивост на огън “SP BORAS” през 2004 г., когато по поръчка на комитета CEN е извършено сравнително изпитване на голям брой плочи, избрани от различни производители на плочи на основата на дървесина. Минималните постигнати резултати са документирани като представителни за всеки тип продукт и оттогава са приети от цялата дървообработваща промишленост.
 • Класификацията “D-s1, do” за Eurostrand OSB/2 за дебелина на плочата > 12mm и плътност p≥ 580 kg/m3 е получена и декларирана чрез собствено изпитване на фирмата EGGER. През 2004 г., когато е извършено изпитването, за изпитването е било достатъчно плочите да бъдат здраво закрепени на А2 основа (минерална вата), така че не е имало много кислород, който да ускори горенето и отделянето на дим. Ето защо степента на отделяне на дим е била “s1” (ниска интензивност на отделяне на дим), която е по-добра от "s2" (нормална интензивност на отделяне на дим). За дебелини ≤ 12 mm, обаче, резултатът от изпитването е довел до класифицирането им като "E клас" за OSB/2, а това е била ситуацията и с OSB/3 с дебелина 6-8mm.ПЛЕСЕН / ГНИЕНЕ / МУХЪЛ

Wood-construction-20-Fungus-Decay-Mould.jpg

Прочетете по-долу за възможностите за появата на плесен / гниене / мухъл при OSB.

Благоприятства ли OSB плочата образуването и разпространяването на плесен и мухъл?

Като плоча, произведена в условия на високо налягане и температура (около 150°С), дървесните частици в OSB плочата са напълно инертни и никакви опасни дървесни вредители не могат да оцелеят при тази процедура.

Ако плочите са монтирани правилно в облицовъчни системи, отворени за дифузия, и в покривни системи с достатъчна вентилация, ако сградата се отоплява постоянно, външните й стени са достатъчно топлоизолирани и помещенията се проветряват редовно по естествен начин, няма да се образува мухъл.

Могат ли OSB плочите да бъдат засегнати от термити или гниене, породено от насекоми?

Да, могат. Срещу термити OSB плочите се третират със специални химически добавки за защита.

EGGER предлага OSB плочи, третирани срещу термити, които се произвеждат успешно за австралийския пазар от 2005 г. Плочите имат сертификат Нов Южен Уелс за третиране H2.

Съгласно стандарт EN 335 (трайност на дървесината) OSB плочата не е застрашена от насекоми в класове на използване 1 и 2. Не е необходимо защитно третиране срещу насекоми (с изключение на термити), използвайки химически добавки.ПЛЪТНОСТ

Wood-construction-08-Processing.jpg

По-долу можете да се запознаете с информация за плътността на EGGER OSB.

Каква е плътността на OSB плочите?

Продуктовият стандарт за OSB (EN 300) не предвижда изисквания за стойностите на плътността.

Плътностите на EGGER OSB могат да бъдат намерени в информационните листи на продуктите.

Техният обхват е: OSB/2 ≥ 580 kg/m3, OSB/3 ≥ 600 kg/m3, OSB 4 TOP = 600-640 kg/m3

Променя ли се плътността на OSB плочата в зависимост от дебелината на плочата?

Да. Колкото по-малка е дебелината, толкова по-висока е плътността, при условие че минималната плътност за всеки тип плоча съответства на техническите данни на продукта.

Какво е предимството на OSB плочата с по-висока плътност?

Плътността е свойство, което е свързано с много други свойства на OSB плочата, като например:

 • Якост и коравост
 • Сила на вграждане на крепежните елементи
 • Пожароустойчивост
 • Въздухопропускливост
 • Устойчивост на дифузия на водните пари
 • Звукоизолация
Всички тези свойства се подобряват с повишаване на плътността.ФОРМАЛДЕХИД

Wood-construction-21-Formaldehyde.jpg

По-долу можете да се запознаете с информация за нивата на формалдехид в EGGER OSB .

Може ли формалдехидът (НСНО), съдържащ се в плочите, да окаже влияние върху човешкото здраве?

Масивната дървесина съдържа в естествено състояние малко количество формалдехид, средно <0,03ppm.

Плочите с ниско съдържание на формалдехид (клас E1 съгласно EN 300), не са продукти, опасни за човешкото здраве.

Съдържанието на НСНО на такива плочи е ограничено до максимално 8 mg/100 g за плочи, сушени във фурна (единична стойност). Освен това статистическият доклад от фабричния производствен контрол трябва да докаже, че средната перфораторна стойност за шест месеца назад (EN 120) не превишава 6,5mg/100 g.

Ако за определяне на съдържанието на формалдехид се използва методът на камерата (съгласно 717-1), тогава равновесната стойност на емисията на НСНО трябва да бъде ≤ 0,124mg/m3 от околния въздух (или <0,1ppm). Плочите със съдържание на НСНО, което превишава тези стойности, спадат към клас на формалдехид Е2.

Европейските производители на дървесни плочи са поели доброволно ангажимент да доставят на пазара само плочи с клас E1.

Какво означава OSB плоча, слепена без формалдехид?

OSB плочите, слепени без формалдехид, са произведени, използвайки смоли, които не добавят формалдехид към продукта, като например PMDI (полимерен дифенилметан диизоцианат).

Въпреки че съществуващият продуктов стандарт EN 13986 не признава официално такъв клас на формалдехид и регламентира само класове Е1 и Е2, повечето производители "рекламират" своите OSB плочи, свързани без формалдехид, под собствени марки (напр: E0, TOP, ECO, F ****), със съдържание на НСНО <0,03ppm съгласно EN 717-1, което съответства на естественото съдържание на формалдехид в масивната дървесина.СКЪРЦАНЕ

Wood-construction-04-Sound-protection.jpg

По-долу можете да се запознаете с информация за вероятността за появата на скърцане при EGGER OSB.

Вярно ли е, че подовете в къщите с дървена конструкция обикновено скърцат?

Не, скърцането може лесно да се избегне, ако се спазват следните препоръки:

 • Правилен избор на плочите по отношение на вида и дебелината
 • Правилно кондициониране на плочите преди монтирането им
 • Използване на препоръчаните крепежни елементи
 • Да се осигурят достатъчни разширителни фуги
 • Да се използват предимно панели с нут и перо със залепващи ръбове
 • За носещите греди да се използва сушено в сушилни камери дърво (U ≤ 20%)
 • Да се използват греди с предписаните напречни сечения и обхват въз основа на статичния проект


Какво причинява скърцането?

Скърцането обикновено е в резултат на:

 • Напрежение върху крепежните елементи, дължащо се на набъбването (увеличаване на дебелината) на плочите поради увеличаване на съдържанието на влага в тях.
 • Не са оставени достатъчно големи разширителни фуги между ръбовете на съседни панели при фиксирането им върху опорите. Това може да доведе до търкане на панелите в резултат на разширяване на плочите по дължина и ширина, свързано с увеличеното съдържание на влага.