Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Интериорен дизайн за здравословен микроклимат в дома

Материали от възобновяема и устойчива дървесина с ниски емисии

EGGER проверява емисиите на своите продукти и прави вътрешни изпитвания на тяхната пригодност за „здравословен микроклимат в дома“.

Никой не обича мръсния въздух, особено на закрито, където хората прекарват 90% от времето си. Ето защо сме наясно с нарастващото значение на качеството на въздуха в затворените помещения: Ние проверяваме емисиите на ЛОС (летливи органични съединения) на нашите продукти и освен това възлагаме на независими институти да проверят тяхната пригодност за „здравословен микроклимат в дома“.Всичко, което трябва да знаете за емисиите от материали от дървесина, можете да намерите в нашето видео.

Здравословен микроклимат в дома с нашите продукти

Следните продукти за мебелен и интериорен дизайн са сертифицирани в съответствие с действащите критерии на „TÜV PROFiCERT-product interior“. Това потвърждава, че купувате безопасни продукти, подходящи за „здравословен микроклимат в дома“. Сертификатът се следи от независим институт за изпитване, а производствените заводи се одитират редовно.

Това означава, че работите с продукти, които са изпитани за вредни вещества и които отговарят на международните изисквания за емисиите.

Примери за сертификати:

TÜV ProfiCert

Серията Premium отговаря на следните международни нива на емисиите:
AgBB 2018
BREEAM Exemplary Level
ChemVerbotsV E1 DE 2020
Èmissions dans l'air intérieur: A+
Финландската класификация M1
Австрийската екомаркировка, Насока UZ 07
Белгийски регламент за ЛОС
Приложение 8 MVV TB (ABG)
CAM Italy
LEED v4 (извън Северна Америка)
DE-UZ 76 (Син ангел)

Какво отделят материалите от дървесина?

Какво отделят материалите от дървесина?

Най-често срещаните емисии от дървесина и материали от дървесина са терпени, алдехиди и органични киселини. В зависимост от вида на дървесината и начина на обработка те се срещат в различни пропорции и концентрации.

Въздействието върху здравето на тази комбинация от вещества е научно изследвано: Например, проучване на WKI Braunschweig с Университета във Фрайбург установи, че дори многократно увеличение на измерената в домовете концентрация на ЛОС (летливи органични съединения) няма отражение върху здравето.*

*Проф. д-р. мед. Фолкер Мерш-Сундерман/проф. д-р Райнер Маруцки (2009): Evaluierung der gesundheitlichen Wirkung holz- bzw. holzwerkstoffspezifischer Emissionen. (Оценка на здравословния ефект на емисиите от дървесина или материали от дървесина)

Качество на въздуха в затворени помещения


Херметичното строителство е важна мярка за пестене на енергия. Херметичността на сградата гарантира по-дългото задържане на топлината в помещенията, но и на емисиите.
Независимо от типа строителство, върху качеството на въздуха в помещенията оказват влияние различни фактори. Дървото и материалите от дървесина са сред факторите, чието влияние се възприема като положително*. Начинът на вентилация и поведението на потребителите определят в значителна степен качеството на въздуха в затворените помещения. Във всички общи помещения освен естествените и други изкуствени източници на емисии допринасят за качеството на въздуха в помещенията. Ето защо не трябва да се пренебрегва влиянието на интериорния дизайн и обзавеждането. .

Проучване DBU HOMERA на Техническия университет в Мюнхен под Документи на www.informationsdienst-holz.de/publikationen

Всичко, което трябва да знаете за ЛОС

Какво означава ЛОС?

ЛОС е съкращение на летливи органични съединения. При нормални условия те са газообразни и оказват въздействие върху качеството на въздуха в помещенията. По отношение на здравословния микроклимат в дома на ЛОС се обръща основно внимание, тъй като те влизат в тялото чрез дишането.

Миришат ли новите мебели понякога странно заради ЛОС?

Мебелите отделят летливи органични съединения. Това могат да бъдат естествени ЛОС от използваната дървесина или материалите от дървесина, но също така и остатъци от разтворители от бои, лепила или уплътнители. На тези вещества се дължи миризмата на мебелите. Емисиите на летливи органични съединения имат крива на разпадане: В началото на жизнения цикъл на продукта емисиите са относително високи, но кривата бързо става полегата. Началото на кривата на разпадане често се възприема много положително, като типична миризма на нова кола или миризмата при белене на портокал.

Вредни ли са ЛОС от материали от дървесина?

ЛОС от материали от дървесина често имат лоша репутация. В действителност емисиите от материали от дървесина са естествени вещества като терпени или алдехиди. В сравнение с естествените дървета при процеса на сушене по време на производството се променя само съставът. Въздействието върху здравето е научно изследвано: Например, проучване на Института за изследване на дървесината Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) с Университетската клиника във Фрайбург установи, че дори многократно увеличение на измерената в домовете концентрация на ЛОС няма отражение върху здравето.

ЛОС ли е формалдехидът?

Да. Това е единственото вещество в материалите от дървесина, което се отделя не само от дървесината, но и от използваното лепило. Формалдехидът е естествено вещество, изпускано от дървесина и плодове. Дори хората издишват формалдехид. Емисиите на формалдехид от нашите ламинирани плоскости Eurodekor вече се доближават до тези на естествената дървесина.

Пълна прозрачност на нашите продукти


Ние декларираме всички съставки, които се използват в нашите продукти. За това използваме два различни вида документи: Външно проверени EPD („Екологични декларации за продуктите“), които допринасят за прозрачността на оценката на жизнения цикъл на нашите продукти, и EHD (информационни листове „Околна среда и здраве“).