Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Ще отговорим на въпросите ви относно подовите настилки

Нашите ЧЗВ относно подовите настилки
Подовата настилка не е ежедневен продукт, а се подменя само на 15 години според естеството й. В резултат на това в процеса на закупуването възникват редица неясноти, което може да ви смути. Тук ще намерите най-често задаваните въпроси относно подовите настилкии нашите отговори. Ако продължавате да сте несигурни, можете да ни изпратите имейл на moc.regge@gniroolf или да се обадите на нашия център за обслужване на клиенти.

Flooring is a product that can be found in a wide variety of materials, it is literally "Walked allover" and has to withstand a very wide range of loads. However, floor coverings are also an item of furniture/ a design element that accompanies us every day for many years. The decision-making process for the right floor covering is therefore dependent on many different factors/ properties (area of application, robustness, installation, decor...).

With the following information/answers to the most frequently asked questions we would like to support you in your choice for your new floor.

If you have any further questions, please contact us by e-mail at moc.regge@gniroolf-troppus or call our Technical Customer Service/ Application Engineering.

Общи въпроси

На кой европейски стандарт се основава маркировката CE?

Маркировката СЕ е базирана на европейския стандарт EN 14041 и гарантира, че свойствата на продукта съответстват на изискванията за безопасност, здраве и икономия на енергия.

Какво означава етикетът PEFC?

PEFC (Програма за одобрение на схеми за сертифициране на горите) гарантира устойчиво и отговорно горско стопанство и контролирана по-нататъшна обработка на естествената дървесина. Целта е запазването на нашите гори като природен ресурс, място за работа и зона за отдих за бъдещите поколения. PEFC е международно призната рамка за сертифициране на дървесината и изделията от дървесина.

Подходящи ли са подовите настилки на фирмата EGGER за инвалидни колички?

Да

Какви колелца за столове и мебели могат да се използват върху подовите настилки на EGGER?

Тип W (меки)

Какво представляват класовете на употреба?

Интериорните подови покрития са класифицирани в т.нар. класове на употреба съгласно ISO 10674, посочвайки областта на приложение за определен тип подова настилка. Съществуват класове от 21 до 23 и 31 до 34, които се различават по областите на приложение - "Жилищни" и "Търговски", с умерена, нормална и висока степен на натоварване. Класификацията по класове на употреба има за цел да улесни потребителите и монтажниците при избора на правилната подова настилка за съответната област на приложение. С цел осигуряване на еднакво етикетиране класът на употреба е отбелязан със стандартни пиктограми.

Как може да се предотврати образуването на електростатичен заряд?

Статичното електричество в хората може да причини електростатичен разряд при контакт с метал. Натрупването на статично електричество в човека е напълно нормален процес. Ако статичното електричество не се освободи от тялото, преди да достигне определено ниво, лицето може да получи "токов удар" при докосване на метални предмети. Усещането може да възникне при електростатични заряди над 2 kV (киловолта). Статичният заряд не може да се освободи от тялото, ако относителната влажност на околната среда е под 40% и когато лицето носи обувки с електрически изолационни подметки. При нормални климатични условия и движение върху ламиниран паркет не се очаква в човек да се създаде електростатичен заряд над 2 kV. Единствено ламиниран паркет, който е изпитан, сертифициран и етикетиран по съответния начин съгласно EN 1815, се счита за антистатичен съгласно приложимите стандарти. Ламинираните паркети на EGGER гарантират образуване на статично електричество в човек от UP <2 KV и отговарят на изискванията на EN 1815 (проверка на електростатичните характеристики).

Какво представлява износването?

Под износване се разбира износването на горния защитен слой. След пълното износване на горния защитен слой се унищожава и декоративния слой. Според устойчивостта си на износване съгласно EN 13329 ламинираните паркети са разделени в класове AC1 до AC5. Ламинираните паркети на EGGER са с клас на устойчивост на износване от AC3 до AC5. Подовите настилки Design и Comfort на EGGER отговарят на изискванията на европейския стандарт 16511. Устойчивостта на износване се определя директно от броя завъртания, достигнати и причислени към класа на употреба, например NK31> 600, NK32> 4000 оборота. Същото важи и тук: колкото по-висока е стойността, толкова по-висока е устойчивостта на износване.

Какво означава HDF?

HDF означава дървесно-влакнести плочи с висока плътност. HDF плоскостите се състоят от фини дървесни влакна, пресовани със смоли и лепила, под високо налягане. Плътността на HDF плоскостта трябва да бъде най-малко 850 кг/м³. Поради голямата си якост и малката дебелина на материала HDF плоскостите се използват основно като носеща плоча за ламиниран паркет, както и за многослойни модулни подови покрития. Освен това носещите плочи на EGGER тип "HDF Swell barrier +", HDF Aqua+ и UWF са особено устойчиви срещу въздействието на влагата и предлагат повишена защита срещу набъбване на ръбовете.

Какво представлява синхронизираната пора?

Дълбоко текстурираната повърхност е синхронизирана с декоративното изображение, създавайки автентично дървесно покритие, което съвсем наподобява чворове и дървесни шарки.

Какви представляват фаските?

Фаските са скосените ръбове на отделните подови елементи, които образуват V-образно съединение при монтиране.

Въпроси за ламиниран паркет

Какво води до набъбване на ламинирания паркет?

Набъбването по ръбовете обикновено се дължи на проникване на влага във фугите или повърхността на дъските отгоре. За да причини набъбване, обаче, влагата трябва да действа върху дъските продължително време.

Коя е оптималната дебелина за ламинирания паркет?

Дебелината на пода не е от решаващо значение за пригодността на ламинирания паркет за дадената област на приложение. Това, което е важно, е избраният ламинат да е с подходящия клас на употреба и да се препоръчва за областта на приложение.

Какъв вид материал е ламинатът?

Ламинираният паркет е подова настилка за употреба на закрито с над 90% съдържание на дървесина. Състои се от няколко компонента, които са трайно слепени в едно цяло, под високо налягане и температура. Отделните компоненти са: защитен слой, декоративна хартия, дървесно-влакнеста плоча с висока плътност и балансиращ слой.

Как се изхвърля ламинараният паркет?

Ламинираният паркет е класифициран като екологично безвреден битов отпадък, което означава, че може да се изхвърля в депа за отпадъци или в инсталации за изгаряне на отпадъци. Код на отпадъка за производители на мебели: 170201, код на отпадъка за крайни потребители 200138 (сортирани) или 200307 (обемисти отпадъци).

Има ли ламинираният паркет проводни свойства и може ли да се използва например в сървърни помещения и/или операционни зали?

При помещения със специални изисквания винаги трябва да се използват антистатични подови настилки с проводни свойства. Такива са например ИТ и контролни центрове, операционни зали, интензивни отделения и експлозивни зони. В тези случаи се монтират специални подови покрития, които се свързват от експертен електротехник със системата за изравняване на потенциала на сградата (заземяване). Поради физичните свойства на материалите на базата на дървесина не е възможно да се монтират ламинирани подови покрития със способност за елиминиране на електростатични заряди.

Защо ламинат вместо плочки, балатум или паркет?

Ламинираният паркет има много предимства. В сравнение с плочките, паркета и балатума ламинираният паркет често е по-евтин и може лесно да се монтира от непрофесионалисти. Повърхността на ламинирания паркет е по-устойчива на натоварване отколкото паркета или балатума, а благодарение на своята устойчивост на светлина, декорите не избледняват дори след много години. Наред с това, ламинатът не носи опасност за здравето, поддържа се лесно и има изключителна оценка на екологичните характеристики. Благодарение на богатия избор на декори и размери, за всеки вкус има нещо подходящо.

Какъв е правилният начин за почистване на ламината?

Повечето мръсотия може да се предотврати чрез подходяща изтривалка пред вратата. За останалата част от пода се препоръчва използването на четката на прахосмукачката. В зависимост от честотата на използване и степента на замърсяване, трябва да забърсвате пода редовно с влажна кърпа или моп. Не забравяйте да почиствате и фаските в надлъжна посока. За оптимално почистване ви препоръчваме използването на специалния препарат за почистване на ламиниран паркет на EGGER Clean-it. Устойчивият на влага ламиниран паркет на EGGER Aqua + може да се почиства и с парочистачка.

Какви почистващи средства могат да се използват върху ламиниран паркет?

Подходящите средства за почистване и грижа не образуват слоеве и не навлизат агресивно в ръбовете. Използването на неподходящи почистващи препарати може да доведе до образуването на слоеве, които с течение на времето могат да се натрупат върху ламината като филм и да замъглят повърхността. Нашият препарат за почистване на ламиниран паркет Clean-it е специално разработен за тази цел. Предлага се като част от асортимента ни.

Подходящ ли е ламинираният паркет за хора с алергии?

Благодарение на запечатаната структура на повърхността и лесното почистване, ламинираният паркет е особено подходящ за хора, страдащи от алергии.

Може ли ламинираният паркет да си промени цвета или да избледнее с времето?

Ламинираният паркет на EGGER, както и подовите настилки Comfort и Design са светлоустойчиви и устойчиви на UV лъчи (слънчева светлина). Няма никаква нежелана промяна на цвета или избледняване на декоративното изображението в хода на употреба.

Защо се образуват процепи в монтирания ламиниран паркет?

Ламинираният паркет е органичен продукт, състоящ се предимно от дървесни влакна. Елементите се разширяват или свиват в зависимост от климатичните условия. Ето защо в нашите инструкции за монтаж посочваме, че температурата на околния въздух трябва да бъде поне 18 °C, а относителната влажност между 40% и 70% преди, по време и след полагането на ламината. При тези условия на околната среда движението на елементите не се забелязва.

Защо ламинираните панели понякога се деформират след монтирането им?

Деформирането и измятането (едностранна абсорбция на влага отдолу) се проявяват, когато ламинираните подови елементи не са достатъчно аклиматизирани преди полагането им, т.е. не са достатъчно адаптирани към климата в стаята и/или в случай на минерална основа повърхността на монтирания ламиниран паркет не е достатъчно защитена срещу вдигащата се влага от основата с помощта на "парна бариера".

Защо повърхността на ламинираните панели се изкривява?

Изкривяването на подовата настилка обикновено се дължи на непредвидени и/или недостатъчно оразмерени разширителни фуги. Дори минимални точки на контакт с неподвижни конструктивни елементи са достатъчни да причинят изкривяване на отделни елементи на различно място.

Как се отстраняват петна от ламината?

При петна, например от кафе, чай, лимонада, плодове или мляко, при необходимост използвайте хладка вода и обикновен домакински киселинен почистващ препарат. Упоритите петна могат да бъдат отстранени локално с препарат за отстраняване на петна като бял газ (бензен) или разредител. Тези продукти няма да повредят ламинирания паркет по никакъв начин. Въпреки това, винаги нанасяйте разтворителите с парче плат и никога директно върху ламинирания паркет. Осигурете достатъчен приток на свеж въздух и след това използвайте вода, за да неутрализирате почистените места.

Какъв е класът по реакция на огън на ламинирания паркет на EGGER?

Горимостта на ламинираните подови настилки се определя чрез така наречените класове на възпламеняемост. От въвеждането на маркировката "СЕ" съгласно EN 14041 при ламинираните подови настилки, реакцията на огън се изпитва съгласно DIN EN 13501-1. Ламинираните подови настилки на EGGER се изпитват съгласно EN 13501-1 и се класифицират като Euro Cfl-s1.

Подходящ ли е ламинатът за монтаж в зимни градни?

Да, ако климатът в помещението е стабилен и са спазени нашите спецификации (вижте инструкциите за монтаж).

Могат ли да се използват парочистачки върху ламиниран паркет?

По правило - не. Само ламинираният паркет Aqua + може да се почиства с парочистачка. Важно е постоянно да движите парочистачката.

Въпроси за подовата настилка Comfort

Защо подовата настилка Comfort е по-топла от другите подови настилки?

Структурата на корковия слой, с многобройните си малки въздушни джобове, действа като естествен изолатор, който освобождава съхранената топлина по-бавно в сравнение с другите подови настилки. Ето защо повърхността се усеща по-топло при ходене по нея.

Наистина ли подовата настилка Comfort е по-тиха от ламината?

Да, особено когато става дума за околен шум (шум при ходене). Подовата настилка Comfort на EGGER постига намаляване на околния шум до 14 сона благодарение на звукоизолационните свойства на естествения корк, което означава, че е 50% по-тих от еталонната подова настилка (8 милиметров ламиниран паркет върху 3 милиметрова подложка от полиетиленова пяна) съгласно IHD W 431. Околният шум се отнася до звука, който възниква и се възприема при ходене по ламиниран паркет в помещение.

Колко чувствителна е подовата настилка Comfort на EGGER?

Благодарение на специален производствен процес горният корков слой е почти 3 пъти по-плътен в сравнение със суровината корк, което означава, че нашата подова настилка Comfort постига значително подобрени стойности и свойства по отношение на характеристиките на вдлъбване и устойчивостта на удар. При правилна употреба и грижа здравото и същевременно еластично покритие гарантира красива повърхност в продължение на много години.

Как се почиства подовата настилка Comfort на EGGER?

Запечатаната повърхност позволява лесно почистване. Нормалното почистване става чрез замитане, почистване с прахосмукачка или забърсване с влажна кърпа.

Как се произвежда подовата настилка Comfort?

Подовата настилка Comfort има многослойна структура, състояща се от следните компоненти: екологично чист UV защитен слой, декоративно изображение с дигитално отпечатване, комфортен покривен слой, изработен от корк, дървесно-влакнеста плоча с висока плътност и тиха подложка от корк. През първия производствен етап двата коркови слоя се ламинират върху носещата плоча. През втория производствен етап се полага декоративното изображение с помощта на технология за дигитален печат с висока разделителна способност.

Кои колелца за офис столове са подходящи за подовата настилка Comfort?

Като цяло подовата настилка Comfort на EGGER е подходяща за използване с колелца за столове и мебели. Имайте предвид, че те трябва да отговарят на типа "W" (меки) и трябва да се почистват редовно. Като алтернатива, могат да се използват и подходящи подложки за офис столове.

Представлява ли подовата настилка Comfort на EGGER риск за здравето?

Колекциите от подови настилки Comfort на EGGER са отличени с известния екологичен знак "Син ангел". "Син ангел" е екологичен знак на германското федерално правителство за защита на хората и околната среда. Знакът "Син ангел" гарантира, че продуктите и услугите отговарят на високи стандарти по отношение на екологичните, здравните и експлоатационните характеристики. Екологичният знак "Син ангел" означава енергийно ефективни, дълготрайни и рециклируеми продукти, изработени от устойчиви суровини/материали с ниски емисии и произвеждащи само ниски нива на шум.

Необходимо ли е полагането на шумова и ударна изолация под подовата настилка Comfort на EGGER?

Не са необходими допълнителни подложки под подовите настилки Comfort на EGGER с вградена коркова подложка. При минерални основи винаги трябва първо да се положи хидроизолационно фолио със стойност SD > 75 м по цялата повърхност, което да продължава и по стената.

Използват ли се материали с отрицателно въздействие върху околната среда при производството на подовите настилки Comfort?

Не, Освен добрите си характеристики на приложение, нашата подова настилка Comfort притежава пълен екологичен профил, който я категоризира като екологично чисто подово покритие, без отрицателно въздействие върху здравето (напр. без съдържание на PVC и без омекотители). Състои се главно от възобновяеми суровини дървесина и корк, сертифицирана е по PEFC и е отличена с екологичния знак "Син ангел". Подовата настилка се произвежда в изключително модерни производствени предприятия, които са обект на най-строги изисквания за емисии и опазване на околната среда и са оборудвани със собствени системи за рециклиране на енергия и топлина.

Може ли подовата настилка Comfort на EGGER да се монтира в бани?

Не, подовата настилка Comfort на EGGER не е подходяща за полагане в помещения с висока степен на влага като бани, сауни и други подобни помещения.

Какво е поведението на подовата настилка Comfort при точкови натоварвания?

Благодарение на високото качество на носещата плоча и еластичния повърхностен слой с висока плътност (с технология корк +) подовата настилка Comfort на EGGER е силно устойчива на вдлъбвания. Благодарение на еластичността на естествения корк корковите клетки се разширяват отново, след като са били подложени на натиск, и в повечето случаи възстановят първоначалната си форма. Същевременно съставът на еластичното покритие предотвратява разрушаването на декора и защитния горен слой при точково натоварване.

Къде може да се изхвърли подовата настилка Comfort?

Отпадъците от полагането и премахването на подова настилка Comfort на EGGER трябва да се използват предимно за рециклиране на материали. Ако това не е възможно, отпадъците от подова настилка Comfort, които не са подходящи за по-нататъшна употреба, трябва да се използват като източник на енергия - благодарение на високата стойност на топлина от приблизително 16MJ/kg - и да се използват за генериране на технологична енергия и електричество (комбинирано производство на енергия) вместо да се изхвърлят в депо за отпадъци (код на отпадъка съгласно европейския каталог на отпадъците: 170201/030103). Ако потребител предаде подова настилка Comfort отделно или смесено с други видове отпадъци на общинска фирма за обезвреждане на отпадъци, тя следва да се класифицира под кодове за отпадъци 200138 (чист) или 200307 (обемист отпадък) за битови отпадъци. Съгласно тези кодове за отпадъци е възможно и термично използване (доставка на площадката за рециклиране или директно в топлоелектрическата централа). Депонирането на отпадъци обаче, напр. с отломки, не е разрешено в Европа.

Въпроси за подовата настилка Design

Какво представлява дизайнерската подова настилка?

Дизайнерският под е продукт, който спада към полутвърдите, многослойни модулни подови настилки с устойчив на износване покривен слой съгласно EN 16511:2014.

Какво означава TPU?

TPU (термопластичен полиуретан) е термопластичен еластомер, изработен от твърди и меки сегменти; т.е. каучуков материал, който може да се подлага на термопластична обработка за разлика от обикновения каучук.

Съдържа ли TPU омекотители, фталати и/или PVC?

Термопластичният полиуретан, използван в подовата настилка Design на EGGER, е направен без добавени омекотители, не съдържа фталати и е 100% без съдържание на PVC. Освен това нашият филм от термопластичен полиуретан не допринася за емисиите на ЛОС (летливи органични съединения) и не съдържа опасни вещества.

Има ли подовата настилка Design противоплъзгащи свойства?

Да, класификацията в технически клас DS "Безопасност при ходене" съгласно маркировката СЕ се отнася за всички повърхности. Освен това подовата настилка Design на EGGER притежава сертификат R10.

Какви препарати могат да се използват за почистване на повърхности от термопластичен полиуретан?

Подходящият продукт за почистване и грижа не образува слоеве и не прониква агресивно в ръбовете. Използването на неподходящи почистващи препарати може да доведе до образуването на слоеве, които с течение на времето могат да се натрупат върху паркета като филм и да замъглят повърхността. Нашият препарат за почистване на ламиниран паркет Clean-it е специално разработен за тази цел. Предлага се като част от асортимента ни.

Има ли подовата настилка Design на EGGER антистатични свойства?

Не, подовата настилка Design на EGGER не притежава антистатични свойства съгласно EN 1815 с максимална стойност на статично електричество по-малко от 2 kV.

Подходяща ли е подовата настилка Design за монтаж в зимни градини?

Подовата настилка Design на EGGER се отличава с ниска промяна в размерите при температурни колебания. Поради това настилката е подходяща за използване в зимни градини.

Какво означава залепване по цялата повърхност?

Залепване по цялата повърхност означава, че подовото покритие е залепено напълно към основата. Отделните подови елементи се свързват един с друг чрез клик връзка, полагат се един по един върху лепилото и се натискат. Залепването по цялата повърхност има редица предимства: подобрява се околният шум, необходими са по-малко профили за движение, подовата повърхност е по-устойчива на натоварване, комфортът при ходене е по-голям и топлинното съпротивление на подовата конструкция е сведено до минимум.

Одобрена ли е подовата настилка Design на EGGER за използване в бани?

Да, всички наши подови настилки Design са подходящи и одобрени за използване в бани.

Може ли подовата настилка Design да си промени цвета или да избледнее с времето?

Не, подовата настилка Design на EGGER е устойчива на ултравиолетова радиация (слънчева светлина). Няма никаква промяна на цвета или избледняване на декоративното изображението в хода на употреба.

Какъв е класът по реакция на огън на подовата настилка Design на EGGER?

По отношение на устойчивостта на огън класът по реакция на огън на подовите покрития се проверява и сертифицира като част от маркировката CE (EN 14041) съгласно EN 13501-1. Подовата настилка Design на EGGER е класифицирана в клас по реакция на огън Cfl-s1.

Как се изхвърля подовата настилка Design на EGGER?

Отпадъците от полагането и премахването на подова настилка Design на EGGER трябва да се използват предимно за рециклиране на материали. Ако това не е възможно, отпадъците от подова настилка Design, които не са подходящи за по-нататъшна употреба, трябва да се използват като източник на енергия - благодарение на високата стойност на топлина от приблизително 16MJ/kg - и да се използват за генериране на технологична енергия и електричество (комбинирано производство на енергия) вместо да се изхвърлят в депо за отпадъци (код на отпадъка съгласно европейския каталог на отпадъците: 170201/030103). Ако потребител предаде на общинска фирма за обезвреждане на отпадъци подова настилка Design отделно или смесено с други видове отпадъци, тя следва да се класифицира под кодове за отпадъци 200138 (чист) или 200307 (обемист отпадък) за жилищни отпадъци. Съгласно тези кодове за отпадъци е възможно и термично използване (доставка на площадката за рециклиране или директно в топлоелектрическата централа). Депонирането на отпадъци обаче, напр. с отломки, не е разрешено в Европа.

Подходяща ли е подовата настилка Design на EGGER за монтаж с подово отопление?

Системите за подово отопление, които отопляват и охлаждат, са подходящи, ако са одобрени от производителя на тази система за използване с подова настилка Design на EGGER. Освен това трябва да са снабдени с цифрово управление на температурата, както и максималната температура на повърхността в режим на отопление да бъде 28 °C. В допълнение в режим на охлаждане тези системи трябва да поддържат минимална температура на повърхността от 15 °C. Необходим е и правилен монтаж на датчик за точката на оросяване за следене за евентуален конденз.

Как се отстраняват упорити петна от подовата настилка Design на EGGER?

Упоритите петна могат да бъдат отстранени с обикновени разтворители като бял газ (бензен) или разредител. Тези продукти няма да повредят подовата настилка Design по никакъв начин. Въпреки това, винаги нанасяйте разтворителите с парче плат и никога директно върху подовото покритие. Осигурете достатъчен приток на свеж въздух и след това използвайте вода, за да неутрализирате почистените места.

Гарантирана ли е температурната устойчивост на повърхността от TPU в случай на интензивно излагане на слънчева светлина?

Да, температурната устойчивост е напълно гарантирана. В най-лошия случай максималната температура, която изложена на слънце черна подова повърхност може да достигне, е 70 °C.

Какво е топлинното съпротивление на подовата настилка Design на EGGER?

Топлинното съпротивление на подовата настилка Design на EGGER е 0,03 m²K/W, което отговаря на изискванията на маркировката CE от 0,15 m²K/W.

Въпроси, свързани с монтажа

Коя подова настилка на EGGER е подходяща за подово отопление?

Всички подови настилки на EGGER са подходящи за подово отопление, независимо дали е водно или електрическо (топлинното съпротивление на цялата подова конструкция трябва да бъде <0,15 m²K/W), ако температурата на захранване и работа може да се управлява цифрово и ако максималната температура на повърхността не надвиши 28°C. Подробна информация относно това можете да намерите в инструкциите за монтаж.

Трябва ли ламинираният паркет да се монтира в определена посока - надлъжно или напречно?

Подовите настилки, състоящи се от отделни подови дъски, като ламиниран паркет EGGER и подовите настилки Comfort и Design на EGGER, изглеждат най-добре, ако дъските се положат успоредно на ъгъла на падане на светлината. Няма обаче задължителни указания относно посоката на монтаж. Изключение: Ако за основа се използва подова настилка от дървени дъски, монтажът трябва да е под прав ъгъл спрямо дъските.

Как се изрязва ламинатът?

Изрязването и напасването на отделните елементи може да се извърши с потапящ циркуляр, циркуляр с работна маса и/или прободен трион. Във всички случаи се препоръчват възможно най-фини зъбци и пригодност за дървообработка. Дървените стърготини, които се образуват, трябва да се изсмучат. Друга възможност е подовите елементи да се изрежат с така наречените "ламинатни перфоратори".

Колко фира трябва да се предвиди?

При обикновен монтаж в стандартни помещения с квадратна или правоъгълна форма на пода при изчисляване на необходимото количество ламиниран паркет или подова настилка Comfort или Design трябва да се предвиди средно фира от 5%. Измерената площ на пода (м²) + 5% фира = количеството подова настилка, което трябва да се поръча (м²).

Как се полага последният ред на ламинирания паркет или подовата настилка Comfort или Design?

За да подготвите последния ред за изрязване и монтиране, поставете съответните подови елементи в планираното положение точно на реда преди последния. С остатъка от подова дъска (ширина на елемента + ширина на снадката по ръба) стенният контур може да се пренесе върху подовата дъска на предварително избрано разстояние. След това оразмерените подови дъски се фиксират към предпоследния ред.

Кога е възможно да се монтира ламиниран паркет върху замазка?

Когато замазката отговаря на критериите за влага, равност, товароносимост и чистота (тогава е готова за извършване на монтаж). Същото важи и за всички други видове подови основи.

Кога след монтирането му ламинираният паркет може да се подложи на натоварване?

Ламинираният паркет и подовите настилки Comfort и Design на EGGER със свободно поставяне могат да се използват веднага след полагането им.

Какво представлява парната бариера?

Хидроизолационно фолио, наричано още парна бариера, предпазва подовата настилка от евентуална влага, издигаща се от подовата основа. При свободно поставяне на ламиниран паркет, подова настилка Comfort или Design на EGGER върху минерални основи (напр. замазки/плочки), трябва винаги да се положи хидроизолационно фолио със стойност SD > 75 м като парна бариера по цялата повърхност. Отделните ленти трябва да се припокриват с 20 см в зоните на свързване.

Какво представлява разширителната фуга?

Всички органични материали на базата на дървесина са предразположени на определена степен на движение (свиване/разширяване) в резултат на промени в климатичните условия в помещението (температура и влажност на въздуха). Чрез предвиждане на достатъчно големи разширителни фуги към всички неподвижни конструктивни елементи движението на завършената подова настилка не е ограничено. Като основен принцип трябва да се оставят разширителни фуги с ширина от 8 до 10 мм (0,31 до 0,39 инча) към неподвижните конструктивни елементи като стени, каси на врати, тръбопроводи, колони, стълбища и др.

Подходящ ли е ламинираният паркет за монтаж върху плочки?

Да, стига основата от плочки да отговаря на критериите за влага, равност, носимоспособност и чистота - с други думи да е готова за извършване на монтаж.

Как се закрепват подовите профили върху основата?

При повечето видове профили е необходимо основата (долният профил), която ще поеме покривния профил, да се монтира върху подовата основа преди полагането на ламинирания паркет с помощта на отвори и винтове.

Какви са изискванията за равност на подовата основа при полагане на подова настилка Design на EGGER?

Максимално отклонение от равност < 2 мм/м както за свободно поставени подови настилки, така и при залепване по цялата повърхност.

Какви са изискванията/критериите по отношение на подовата основа?

Преди да монтирате подовата настилка се уверете, че основата е достатъчно подготвена за извършване на монтажа. Това означава, че основата е способна да издържа на натоварвания и е суха, чиста и равна (максимално отклонение от равност 2,0 мм/м). Подходящи основи са всички видове замазки, включително отоплявана с топла вода, дървени конструкции от ПДЧ, дървесно-влакнести плочи и керамични плочки.

Подходящ ли е ламинираният паркет за монтаж под кухненски шкафове?

Разбира се, възможно е първо да монтирате ламиниран паркет или настилка Comfort или Design на EGGER, а след това да поставите вградената кухня и вградените шкафове отгоре. При вградените кухни и шкафове, обаче, силно се препоръчва те да се сглобят преди полагането на настилката, а тя да се постави само до под панела на цокъла на мебелите. От една страна това предотвратява небалансирани натоварвания и фиксиране на подовата повърхност (особено при плаващ монтаж), както и улеснява евентуално последващо отстраняване на паркета.

Могат ли да се подменят повредените ламинирани панели?

Да, при плаващ монтаж на ламинирания паркет.

Подходящи ли са текстилните покрития като изолационна подложка за ламиниран паркет?

Текстилните подови покрития не са подходяща подложка и трябва да се отстранят преди полагането на ламиниран паркет или настилка Comfort или Design. Причините за това са, че текстилните подови покрития могат да хлътнат прекалено под натоварване, както и че от производствена гледна точка те са насочени. Това би се пренесло директно върху подовите настилки с плаващ монтаж. Аспектите, свързани с хигиената, също са от значение, тъй като текстилното подово покритие може да изгние под другите подови покрития.

Необходими ли са преходни профили между помещенията (във вратите)?

Да, при плаващ монтаж винаги са необходими профили за движение при вратите. Поставете подовите панели от двете страни и върху основата на преходната лайсна, с разстояние от 8-10 мм. Получените разширителни фуги ще се покрият от горния профил.

Необходими ли са преходни профили в големи помещения?

Да, при плаващ монтаж на лламиниран паркет и подова настилка Comfort при дължина/широчина на помещението > 10 м и при плаващ монтаж на подова настилка Design при дължина/широчина на помещението > 15 м.

Какъв е максималният размер на помещението (дължина x широчина), който може да се покрие без използване на профили за движение?

Максималната повърхност, която може да се покрие с плаващ монтаж без профили за движение, е 10 х 10 м при ламиниран паркет и подова настилка Comfort и 15 x 15 м при подова настилка Design.

Задължително ли е да се монтира подложка и ако да, каква?

Да, при плаващ монтаж (само за лична употреба) е необходимо да се използва подложка. За осигуряване на правилен монтаж препоръчваме използването на подложката EGGER Silenzio Duo.

Какво е плаващ монтаж?

При плаващ монтаж подовата настилка се монтира без постоянна връзка с подовата основа, като само отделните подови елементи се свързват едни с други чрез нута и перото (клик система). Това позволява на подовата настилка да се движи свободно върху подовата основа, т.е. да "плава".

Къде се използват первази?

Первазите са необходими за покриване на разширителните фуги към стените и за придаване на хармоничен вид. Подходящото решение може да се намери в програмата за аксесоари на EGGER.

Възможно ли е подовата настилка да се аклиматизира при частично отворена опаковка?

Да. Леко повредена опаковка не е голям проблем. Това, което е важно, е подовата настилка да се съхранява в помещението, в което ще се монтира, или в помещение с подобен климат преди започването на монтажа.

Необходимо ли е да се спазва челно разминаване на дъските?

Да, минималното разминаване на дъските за всички подови настилки на EGGER е 20 см. При дълги дъски (формат "Long") минималното разминаване трябва да е 50 см.

Какви лепила могат да се използват при монтаж със залепване по цялата повърхност на подова настилка Design и ламиниран паркет Aqua+ на EGGER?

Само лепилата, изброени и одобрени на www.egger.com/downloads, могат да се използват за монтаж със залепване на подова настилка Design и ламиниран паркет Aqua+ на EGGER. Трябва да се съблюдават всички спецификации, предоставени от производителя на лепилото, например време за монтаж и засъхване.

Мога ли да монтирам обикновен ламинат в банята?

Не. Само ламиниран паркет Aqua+, който е обозначен по съответния начин, може да се монтира/използва в банята.

Може ли да монтирам ламиниран паркет Aqua+ или подова настилка Design на EGGER в душ кабина?

Не. Ламинираният паркет Aqua+, както и подовата настилка Design на EGGER са одобрени само за мокри помещения. Мокри помещения са помещенията с повишено, но не постоянно излагане на влага/течност и/или периодично висока влажност на околната среда. Примери за мокри помещения включват бани, кухни, коридори и входни зони.

Какви допълнителни продукти/инструменти са необходими за монтирането на ламиниран паркет?

Благодарение на клик системата, монтирането на ламинирания паркет е бързо и лесно. Изрязването и напасването на отделните елементи може да се извърши с потапящ циркуляр, циркуляр с работна маса и/или прободен трион. Във всички случаи се препоръчват възможно най-фини зъбци и пригодност за дървообработка. Дървените стърготини, които се образуват, трябва да се изсмучат. Не забравяйте да използвате подходящи предпазни средства за очите и за дишане. Друга възможност е подовите елементи да се скъсят с така наречените "ламинатни перфоратори". За измерването на крайните дъски са необходими ролетка (линия) и прав ъгъл. Необходим е разделител за правилното разстояние от стената. В зависимост от пода и основата са необходими подходяща подложка и ходроизолационен филм (парна бариера). За преходните зони и за краищата на стените са необходими подови профили и первази.

Как се монтира ламинараният паркет около отоплителни тръби?

Първо трябва да се измери положението на тръбите и да се маркира върху ламинирания панел (не забравяйте да вземете под внимание разширителната фуга). Изрежете дупката за тръбите с диаметър най-малко 16 мм по-голям от диаметъра на тръбата с помощта на инструмент за разпробиване на дупки. След това използвайте прободен трион, за да изрежете от външната надлъжна страна на дъската, която гледа към стената, под ъгъл от 45° към кръга на дупката. После сложете изрязаната част и я залепете към предходния панел.

Как се монтира ламинат върху стълби?

При монтиране върху стълби ламинираните подови панели трябва да се отрежат спрямо стълбите и да се залепят към основата. За ръбовете/краищата на стените се използват профили за стълби (специални подови профили).

Кога е необходима нивелираща смес и кога е позволено да се монтира ламинат върху нея?

Нивелираща смес се използва за изравняване на неравните участъци в основата, върху която ще се монтира паркета. Чак след като основата и нивелиращата смест засъхнат/ се втвърдят (спазвайте инструкциите на производителя), може да се премине към монтиране на ламинирания паркет.

Защо ламинираният паркет се монтира плаващо?

Защото ламинираните паркети са проектирани по съответния начин и като всички органични материали са подложени на определени движения (свиване/разширяване), дължащи се на промени в климатичните условия в помещението. При този вид монтаж подовото покритие се монтира без постоянна връзка към основата, като само отделните профили се свързват един с друг чрез нута и перото (клик система). Това означава, че подовото покритие може да се движи свободно върху основата, тоест да "плава".

Как могат да се ремонтират повредените участъци на ламинирания паркет?

Малките повреди по повърхността могат да се маскират/отстранят с помощта на съответната за системата паста за ремонт на EGGER Decor Mix & Fill или стандартни твърди восъчни системи.

Как се монтира първият ред от ламинирания паркет?

В зависимост от планираната посока на монтаж, първо трябва да се провери от коя страна на помещението ще започне полагането, така че да се избегнат сложни ситуации. След това трябва да се измери помещението, за да се определи дали първият ред панели трябва евентуално да се стесни на ширина. Това е необходимо, ако последният ред за полагане ще се окаже по-тесен от 5 см. Методът за полагане на първия или на първите два реда зависи от използваната клик система. Следвайте инструкциите за монтаж.

Защо ламинираният паркет трябва да се съхранява в помещението в продължение на 48 часа?

За да могат ламинираните подови елементи да се приспособят към климата в помещението, разширяването им да се стабилизира и клик системата/фиксирането на елементите да функционира оптимално.

Трябва ли основата да е равна?

Основата трябва да се подготви за монтажа, което означава, че тя трябва да е суха, способна да издържа на натоварвания, равна и чиста. При разстояние между точките на измерване 100 см се допуска неравност (вертикално отклонение) от максимум 2 мм. По-големи отклонения помещенията следва да се обработят с подходящи средства (например със саморазливна нивелираща смес).

Трябва ли да се отстрани и лепилото за мокет, преди да се извърши монтажът?

Основата трябва да се подготви за монтажа, което означава, че тя трябва да е суха, способна да издържа на натоварвания, равна и чиста.

Може ли ламинираният паркет да се лакира впоследствие?

Не, напълно и трайно запечатаната повърхност на ламинирания паркет, произведена със съответното ниво на гланц, не може да се обработва и/или да запечатва отново. Последващо лакиране или запечатване на ламинирания паркет не е необходимо, нито е позволено.

Как се поправя дълбоко надраскване?

Засега не ни е известен никакъв процес, чрез който да може да се отстрани напълно такава драскотина. Все пак драскотината може да се ламинира и запълни с ретуширане и стик за коригиране.

Трябва ли да се остави фуга към стената?

Да, за да не се възпрепятства движението/разширяването на подовото покритие и да се осигури отделянето на звука от останалата конструкция (към стените), при монтиране на подова настилка на EGGER трябва да се остави разстояние до стената от най-малко 8 - 10 мм. При помещения с над средните размери и/или специални климатични условия/колебания се препоръчва да се увеличи съответно разстоянието до стената. Первазите, които се продават по магазините, обикновено са в състояние да покрият фуги до 17 мм.

Какво означава околен шум?

Околният шум се отнася до звука, който възниква и се възприема при ходене по подова настилка в помещение.

Какво означава ударен шум?

Ударният шум е звукът, който се образува при ходене по пода и който се усеща в стаи на по-ниски етажи.

За какво служат подовите профили?

Подовите профили са необходими за покриване на преходи, ръбове и разширителни фуги. При плаващ монтаж винаги са необходими профили за движение при вратите, както и при помещения с дължина над 10 м. Поставете ламинираните подови панели от двете страни и върху основата на преходната лайсна, с разстояние от 8-10 мм. Получените разширителни фуги ще се покрият от горния профил.

Каква подложка е подходяща за монтаж на ламиниран паркет?

Преди извършването на монтажа трябва да се провери дали основата е подготвена по съответния начин. Това означава, че основата трябва да бъде суха, равна, чиста и способна да издържа на натоварвания. Подходящи основи са всички видове замазки, включително замазка с водно подово отопление, дървени конструкции от ПДЧ, дървесно-влакнеста плоча, PVC, линолеум, плочки от естествен камък и керамични плочки.

Може ли ламинираният паркет да се цикли, ако повърхността е повредена?

Не, ламинираният паркет не може да се цикли. Въпреки това, могат да се сменят отделни дъски.

Мога ли да изрежа подовата настилка Design на EGGER с нож?

Изрязването с нож не е възможно. Можете да скъсите подовите дъски Design, като прорежете от лицеватаи обратната част с помощта на режещ инструмент и след това огънете над ръб.

Нагрява ли се подовата настилка Design на EGGER на пряка слънчева светлина толкова, че повърхността да омекне и да не може да се ходи по нея?

Не, това не е възможно.

Колко е максималното допустимо отклонение от равност за основата?

Максимално отклонение от равност < 2 мм/м.

Какво представляват неподвижните структурни елементи?

например стени, каси на врати, тръбопроводи, колони, стълбища.

Каква трябва да бъде относителната влажност на въздуха преди, по време и след монтажа?

Относителна влажност на въздуха между 40 % и 70 %

Каква трябва да бъде температурата на повърхността преди, по време и след монтажа?

Температура на повърхността на пода следва да е минимум 15°C

Трябва ли да се аклиматизира подовата настилка Design преди извършване на монтажа?

Да, за 48 часа, тъй като използва носеща плоча на базата на дървесина (носеща плоча UWF).

Може ли ламинираният паркет да се монтира върху стара подова настилка?

Ламинираният паркет може да се монтира върху съществуващи подови настилки като PVC, балатум, плочи от естествен камък, керамични плочки, ако те са все още в подходящо състояние и подготвени за монтаж в съответствие с инструкциите за монтаж на ламинирания паркет. Всички други стари подови покрития и по-специално текстилни настилки трябва да се отстранят.

Необходими ли са изтривалки?

Всички видове подови настилки трябва да се защитят от груба мръсотия и вода/сняг чрез подходящи изтривалки на входа. Поради тази причина входните зони трябва да са снабдят с подходящи изтривалки. При търговски приложения, където подовото покритие отвежда директно навън, в подовата конструкция трябва да се вгради подходяща по големина зона за почистване, която позволява 3-4 стъпки.

Подходящи ли са ламинираният паркет и подовите настилки Comfort и Design на EGGER за монтаж и използване в близост до печки на дърва?

Трябва да се спазва минимално разстояние до печки на дърва/ печки в съответствие с регламентите на ЕС и националните разпоредби в областта на строителството.

Какво е топлинно съпротивление?

Топлинното съпротивление (единица за мярка: m² K/ W) е съпротивлението на конструктивен елемент към преноса на топлина. Колкото по-висока е тази стойност, толкова по-добри са изолационните характеристики. За да не се наруши ефективността на отоплението, топлинното съпротивление на подовата конструкция (подовата повърхност + изолационната подложка) не трябва да надвишава 0,15 m² K/W при монтаж на подови настилки върху система за водно подово отопление.