Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from Austria - German. You would like to stay on this website?

Изграждане на устойчивост със строителните продукти на EGGER

Нашият принос към Целите за устойчиво развитие

 • Възобновяемият ресурс дървесина
 • Повече прозрачност със строителните продукти
 • Зелено строителство, здравословен начин на живот

Устойчивостта и опазването на околната среда играят основна роля навсякъде днес. Всеки, който строи с дървени материали, има важен принос към опазването на околната среда. Освен всичко друго, дървесината израства само за няколко десетилетия, съхранява въглерод и осигурява здравословен вътрешен климат. По този начин ние допринасяме и за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) на Организацията на обединените нации.

Възобновяемият ресурс дървесина: Показатели за устойчивост на EGGER

Нашите показатели за устойчивост се актуализират ежегодно. Чрез тях екологичните характеристики на всеки един продукт са прозрачни и лесни за разбиране и могат да бъдат намерени в раздела за строителни продукти на уебсайта на EGGER под „Повече прозрачност“ за съответния продукт.
 • Използване на OSB 3 за проучване

  Един от нашите показатели за устойчивост е приносът към биоикономиката. Той показва какъв е делът на възобновяемите суровини в производството на даден продукт. В производството на всички строителни продукти на EGGER се използват средно 94% възобновяеми ресурси.

  Използване на OSB 3 за проучване

 • Responsible consumption and production

  Благодарение на високия дял на възобновяемия ресурс дървесина в нашите строителни продукти ние допринасяме за ЦУР 12 на ООН – отговорно потребление и производство.

  ЦУР е съкращение на Цели за устойчиво развитие. Това са 17 цели в областта на устойчивото развитие, които включват социални, екологични и икономически аспекти. Повече информация за целите за развитие можете да намерите в актуалния доклад за устойчиво развитие на EGGER.

  Вижте нашия доклади за устойчиво развитие


Дървесен продукт, който съхранява въглерод: Екологични декларации за продуктите

Наскоро актуализирахме EPD (Екологична декларация за продукта) на нашата DHF подложна плоскост. Нашите екологични декларации за продуктите ви позволяват да видите екологичния принос на строителните продукти на EGGER. Тази надеждна база данни ви дава повече яснота и контрол при сравняването на различни продукти и строителни методи.


 • Разгледайте нашите EPD тук

  Балансите на CO₂ са част от оценките на жизнения цикъл, които изчисляваме за нашите продукти. Те се проверяват от външни институти и ги публикуваме като EPD. Нашите строителни продукти на базата на дървесина всъщност съхраняват повече CO₂, отколкото производството им генерира. Този положителен принос се отразява в баланса като стойност под нулата.

  Разгледайте нашите EPD тук

 • Climate action

  Съхраняването на CO₂ в нашите строителни продукти на базата на дървесина е важен принос към опазването на климата. За да подчертаем важността на този въпрос, ние поставихме целта на ООН за устойчиво развитие ЦУР 13 като стратегически приоритет за нас. Повече информация можете да намерите в актуалния доклад за устойчиво развитие на EGGER.

  Вижте нашия доклад за устойчиво развитие


Зелено строителство и здравословен начин на живот с нашите строителни продукти

За да улесним сертифицирането на зеленото строителство, ние издадохме документи за зелено строителство за нашите строителни продукти. Документите съдържат външно проверена информация за продуктите, необходима за отговаряне на изискванията на водещите системи за сертифициране на зелени сгради DGNB, BNB, LEED и BREEAM.

 • Indoor air quality

  Важен критерий при сертифицирането на сградите е качеството на въздуха в затворените помещения. Жителите на Централна Европа прекарват средно до 90% от времето си на закрито. Дървесината има положителен ефект върху вътрешния климат и върху хората.

  Научете повече тук

 • Good health and well-being

  Здравословните пространства са основна предпоставка за благополучие и ефективност. Ето защо ние се фокусираме върху целта за устойчиво развитие ЦУР 3 на Организацията на обединените нации. Повече информация можете да намерите в актуалния доклад за устойчиво развитие на EGGER.

  Вижте нашия доклад за устойчиво развитие