Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Свойства

OSB с нут и перо

Какви са предимствата на OSB плочите с нут и перо в сравнение с плочите с прави ръбове?

Има поне 4 ясни предимства на профила нут и перо в сравнение с правия ръб:

  a) При плочите с прав ръб винаги трябва да се остави дилатационна фуга от 3-4 мм между ръбовете на плочите от всичките 4 страни при закрепването им върху опорите. При плочите с профил нут и перо това не е необходимо, тъй като са снабдени с фуга от 1 мм от всяка страна, което означава бърз монтаж, тъй като не се губи време за проследяване на фугите.
  b) Това предполага наличието на допълнителни опори под дългите страни на плочите. При покривни обшивки опорите могат да бъдат заменени със H-образни скоби за дървесни елементи, за да се намали разстоянието между съседни плочи, като допълнително трябва да се поставят и противоветрови ленти. Всичко това означава допълнителни разходи за материал и труд, които могат да бъдат избегнати чрез използване на плочи с нут и перо, които поради ефекта на взаимно свързване налагат поставянето само на късите страни върху опори (греди/ребра).
  c) Повърхността, която се получава, плаващи замазки или покривна основа, е идеално равна, което означава, че специалистът може незабавно да пристъпи към монтажа на обшивката. При използване на плочи с прави ръбове, това не винаги е възможно, тъй като в този случай може да има леки неравности между плочите, в резултат например на несъвършеното подравняване на подпорните греди. В такива случаи изпълнителят може да премине към монтажа на подовата настилка само след коригиране на съществуващите неравности, което може да се извърши или чрез шлифоване на цялата повърхност, или чр ез нанасяне на саморазливни нивелиращи замазки. И двата варианта включват допълнителни разходи за материал и труд.
  d) В складовия асортимент на фирмата EGGER плочите с нут и перо се предлагат в два размера: малък формат (675 x 2500) и стандартен формат (1250 x 2500). Плочите с малък формат могат да се транспортират и обработват много по-лесно, особено в тесни пространства (асансьори, тесни стълбища, спираловидни стълби), където е трудно да се работи с плочи с ширина 2,50 м.

Поведение при излагане на влага и атмосферни влияния

Каква е поведението на OSB плочата, когато е изложена на въздействието на влага?

Подобно на всеки друг дървесен продукт OSB плочата проявява леки промени в размерите (свиване и разширяване), когато е изложена на промени във влажността и температурата на околната среда. Това се преодолява с осигуряването на дилатационни фуги при монтирането на плочите. За да се сведат до минимум последиците в резултат на промените в размерите, съществуват различни типове плочи (технически класове), така че за всяко приложение има подходящ тип плоча. По правило плочите OSB винаги трябва да бъдат защитени от пряк контакт с вода (дъжд, сняг, прониквания) по време на всички етапи на използването им - от съхраняването при търговеца, съхраняването на строителната площадка, по време на транспорта, монтажа и ежедневната употреба през целия експлоатационен живот на конструкцията. В случай на циментови замазки, излети върху OSB плочи, OSB плочите задължително трябва да се покритият с водоустойчиво филио преди изливането на замазката, за да се предотврати абсорбиране на влага от замазката.

Какви са отрицателните последици от прекомерната влага върху OSB?

Прекомерната влага благоприятства образуването и разпространяването на мухал и плесен във вътрешността на ограждащите елементи на сградата и в зоните на съединяване на конструктивни елементи с лоша вентилация (съединяването на външните стени, зоната на съединяване на тавана и стените, зоната на балкони и т.н.), но най-важното е, че съдържанието на влага > 18% намалява товароносимостта на конструктивните елементи.

Следните последици са свързани с прекомерно съдържание на влага в конструктивните елементи:
 

 • Повишена деформация в резултат от набъбването на дървените и дървесните елементи
 • Намаляване на устойчивостта на издърпване на крепежните елементи (гвоздеи/винтове за дърво/скоби)
 • Намаляване на товароносимостта и имплицитно увеличаване на деформациите при натоварване
 • Намалена ефективност на топлоизолацията (минерална вата, коноп, продухана целулоза)

Какво трябва да се направи, ако неочакван дъжд намокри OSB плочи, които вече са монтирани като подово покритие, облицовка на стена или покривно покритие?

Строителят е носи цялата отговорност за щети, причинени от недостатъчна защита на елементите срещу валежи по време на целия период на изпълнение.
Следователно предвиждането и ефективните превантивни мерки са задължителни, за да се избегнат подобни нежелани ситуации. Ако обаче възникнат подобни ситуации, директно изложените плочи и дървесни елементи (голи греди, стълбове и ребра), трябва да се покрият незабавно възможно най-добре, за да се ограничи абсорбирането на влага, а локвите, образувани върху подовата настилка, трябва да се отстранят възможно най-бързо.

Защитата следва да се премахне чак след като дъждът спре напълно и според прогнозата за времето вече не се очакват други валежи, за да могат мокрите повърхности да изсъхнат. Преди продължаване на работата освободилите се дървесни частици трябва да се отстранят чрез шлифоване.

Колко дълго OSB плочите могат да останат незащитени (директно изложени на атмосферните влияния) без опасност от влошаване или повреда на тяхната товароносимост?

Това зависи от характерните за всяка страна климатични условия, типа на използваната плоча и разбира се продължителността и интензивността на дъжда, който може да варира от епизодично преваляване до няколко дни непрекъснат дъжд.

От нашия опит, основаващ се на изпитване на излагане на атмосферни влияния (2 месеца), в зависимост от абсорбцията на влага горни плоскости OSB/3 и OSB 4 могат да намалят здравината и коравината си с 20-25% след изсушаване и понижаване на вътрешната влага под 18%, което е граничната стойност за експлоатационен клас 2 (влажна среда).

Докато вътрешната влага на плочите не надвишава 18%, товароносимостта им не е повлияна. Следователно прякото излагане на атмосферни влияния на конструкцията по време на монтажните работи не трябва да надвишава 8 седмици, при условие че през този период има най-много краткотрайни валежи.

Колко дълго трябва да оставим намокрените от дъжд OSB плочи да съхнат, преди да продължим с монтажа?

Нашият опит показва, че плочи, намокрени от кратък дъжд (няколко часа), трябва да се оставят да съхнат поне един цял ден през летния период, 2-3 дни през есента/пролетта, при условие че денят (дните) е(са) топъл(и) и слънчев(и) и следователно не много влажен(и).

Реакция на огън

Какво е поведението на сградите с рамкова конструкция в случай на пожар?

Дървесината и плочите на основата на дървесина са запалими материали.

Когато се използват правилно в комбинация с незапалими материали, те могат да осигурят достатъчна защита на конструктивните елементи на къщата (стълбове, греди, подове), позволявайки на елементите да запазят своята товароносимост непроменена за по-дълъг период от време.

Многобройните проучвания, проведени с цел подобряване на противопожарните норми при проектирането на конструкциите на сградите по отношение на реакцията им на огън, потвърдиха, че дървеният материал може да се използва безопасно като конструктивен елемент не само в строителството на еднофамилни къщи, но и за изграждането на търговски и многоетажни жилищни сгради.

Фирмата EGGER разполага с отличен опит и може да предложи изпитани и практически решения за стени и подове, които могат да издържат безопасно на огън до 30-90 минути. Въз основа на нашия опит пожароустойчивост до 45 минути може да се постигне чрез използване само на запалими материали, докато в случай на повишени изисквания по отношение на противопожарната защита дървесните плочи трябва да се комбинират с други незапалими материали (каменна вата, пожароустойчив гипсокартон, гипсофазер, повърхностно покритие с пожароустойчиви агенти и т.н.).

Допълнителна информация относно изпитани противопожарни решения за стени, покриви и подове можете да намерите на уебсайта на Egger и на www.dataholz.com, изследователска програма, в която фирмата EGGER е участвала. 

Какво е поведението на OSB плочите в случай на пожар?

Стандартът EN 13501-1 регламентира 7 класове по реакция на огън на строителните продукти (така наречените еврокласове): A1, A2, B, C, D, E и F, от които A1 и A2 са незапалими материали. Обичайните дървесни плочи (включително OSB) са част от еврокласове D и E.

Реакцията на огън на плочите OSB на фирмата EGGER е:
 

OSB/2 (плътност ≥ 580 кг/м3):

 • клас E (за дебелина tp < 12 мм)
 • клас D-s1, d0 (за tp ≥ 12 мм)

OSB/3 (плътност ≥ 600 кг/м3):

 • клас E (за tp < 9 мм)
 • клас D-s1, d0 (за tp ≥ 9 мм, CWFT)

OSB 4 TOP (плътност ≥ 600 кг/м3):

 • клас D-s2, d0 (CWFT)

Какво означава CWFT и кога се прилага?

Класификацията без необходимост от изпитване на поведение при огън (CWFT) е процедура, установена за оценка на поведението при огън на стандартизираните строителни продукти, основаваща се на задълбочено проучване, финансирано от производителите на дървесни плочи.

Налична е като таблица 8 от стандарт EN 13986. По същество, CWFT е бърз метод за установяване на реакцията на огън (евроклас) на дървесните плочи съгласно EN 13501-1, който се прилага за OSB плочи с минимална дебелина 9 мм и плътност ≥ 600 кг/м3. За производителя това означава, че докато продуктът отговаря на изискванията в таблица 8 по отношение на дебелината и плътността, не е необходимо да се извършва изпитване на реакция на огън, за да се потвърди качеството на продукта.

CWFT не се прилага за OSB плочи с дебелина под 9 мм и/или с плътност под 600 кг/м3 (пример: OSB/2 плочи с плътност ≥ 580 кг/м3). В този случай реакцията на огън трябва да се установени чрез изпитване от производителя, който е длъжен да декларира еврокласа чрез изписване върху плочата или върху етикета на продукта.

Какво означават "s" и "d" в класификацията по реакция на огън?

“s” обозначава интензивността на отделяне на дим, а “d” - потенциала за образуване на пламтящи частици или капки при горене на продукта.

Съществуват 3 класа на интензивност на отделяне на дим (s1, s2, s3) и 3 класа на образуване на пламтящи частици или капки при горене (d0, d1, d2).

OSB плочи, класифицирани като CWFT (tp ≥ мм и плътност ≥ 600 кг/м3)принадлежат към евроклас D-s2, d0, което означава: нормално запалим продукт (D) – средна интензивност на отделяне на дим (s2) – не се образуват пламтящи капки при горене (d0). .

Причината, поради която се отдава толкова голямо значение на потенциала за отделяне на дим на строителните материали, е поради факта, че димът и газовете, които се образуват при горенето, са основните причини за смърт в случай на пожар. От друга страна, потенциалът на строителния материал за образуване на пламтящи частици или капки при горене също е важен, тъй като набъбващите капки спомагат значително за разпространяването на пожара към други материали или части на конструкцията (обикновено от един етаж към друг през фасадата).

Набъбващите капки са:
 

 • do = капките изгасват сами до 10 секунди от запалването
 • d1 = капките изгасват сами между 10 секунди и 10 минути
 • d2 =материалът образува капки при горенето
   

Какво означават отделните еврокласове?

Классификация, использованная в европейском стандарте EN 13501-1 по присвоению класса огнестойкости строительным материалам, полностью отличается от действовавших ранее в каждой отдельной стране национальных систем классификации, в которых строительные материалы подразделялись с точки зрения их горючести на негорючие и горючие (с выделением нескольких подвидов от легко воспламеняемых до трудновоспламеняемых), . Следует помнить, что ОСП – это умеренно воспламеняемые плиты, как правило классифицируемые как продукция Еврокласса D-s2, d0.

Може ли разликата между класовете по реакция на огън E и D да се установи чрез изпитване на строителната площадка?

Не, това е невъзможно.
Изпитването на пожар на строителни материали е строго регламентирано от стандартните процедури и изисква лабораторни условия, които не могат да бъдат предоставени емпирично на работната площадка.

Защо OSB/2 плочите с дебелина ≥ 12 мм имат по-добра реакция на огън от OSB/3 със същата дебелина?

Това се дължи на различната процедура за изпитване, използвана за класификацията:

 • OSB/3 плочите с дебелина ≥ 9 мм и плътност ≥ 600 кг/м3 отговарят на изискванията на класификацията CWFT, поради което автоматично се причисляват към клас “D-s2, d0”, използвайки таблица 8 от стандарта EN13986. Стойностите, посочени в таблица 8, са резултат от задълбочена изследователска програма, проведена през 2004 г. от шведския институт, специализиран в изпитване на устойчивост на огън, SP BORAS, който извърши от името на техническата комисия на Европейския комитет по стандартизация сравнително изпитване на различните видове плочи, доставени от различни производители. Получените минимални стойности се считат за представителни за всеки тип плоча и оттогава са приети от всички производители в бранша.
 • Класификацията “D-s1, d0" на плочите EGGER OSB/2 с дебелина ≥ 12 мм и плътност ≥ 580 кг/м3 е резултат от собственото изпитване на фирмата EGGER. През 2004 г., когато е проведено изпитването, е било достатъчно плочите да останат здраво закрепени върху незапалима основа от тип A2А2 (минерална вата), така че не е имало много кислород, който да ускори горенето и отделянето на дим. Поради тази причина плочите са били отнесени към клас на отделяне на дим “s1” (ниска интензивност на отделяне на дим), който е по-добър от клас “s2” (нормална интензивност на отделяне на дим). За плочи OSB/2 с дебелина ≤ 11 мм, проведените изпитвания доведоха до класифицирането им в клас E, съответстващ на реакцията на огън на плочи OSB/3 с дебелина 6-8 мм.

Плесен/ гниене / мухъл

Благоприятстват ли OSB плочите образуването и разпространяването на плесен и мухъл?

Тъй като това е плоча, която се произвежда индустриално в условия на високо налягане и температура (около 0C), дървесните частици в OSB плочата са напълно инертни и никакви опасни дървесни вредители не могат да оцелеят при този процес.

Ако плочите са монтирани правилно в конструкцията на паропропускливи фасади или правилно вентилирани покриви, не може да се образува мухъл, при условие че цялата сграда се отоплява постоянно, външните стени са добре изолирани и помещенията се проветряват редовно .

Могат ли OSB плочите да бъдат засегнати от термити или други вредни насекоми?

Да, възможно е.
За да издържат на атаката на термити, OSB плочите трябва да бъдат третирани със специални химически консерванти. EGGER може да предложи плочи, третирани срещу термити, които се произвеждат успешно за австралийския пазар от 2005 г. Плочите имат сертификат от Нов Южен Уелс за третиране H2.

В съответствие с разпоредбите на EN335 (трайност на дървесината) OSB плочите не могат да бъдат засегнати от насекоми в сферите на използване 1 и 2.

С изключение срещу термити плочите не изискват никаква друга химическа обработка срещу вредители.
 

Плътност

Каква е плътността на OSB плочите?

Продуктовият стандарт (EN 300) не регламентира изрично изискване по отношение на плътността на плочите.

Плътността на плочите OSB на фирмата EGGER е посочена в информационните листове за всеки тип плоча.

Те са: OSB/2 ≥ 580 кг/м3, OSB/3 ≥ 600 кг/м3,OSB 4 TOP = 600-640 кг/м3
 

Различна ли е плътността на OSB плочите в зависимост от дебелината?

Да. Колкото по-тънка е плочата, толкова по-голяма е нейната плътност, при условие че минималната плътност, съответстваща на всеки тип плоча, съвпада със стойността, посочена в техническия лист на продукта.

Какво е предимството на OSB плочата с по-висока плътност?

Плътността е параметър, който влияе върху много от свойствата на OSB плочите , като:

 • Якост и коравина
 • Сила на монтиране на крепежните елементи (устойчивост на издърпване)
 • Поведение (реакция) при огън
 • Въздухопропускливост
 • Число на дифузно съпротивление на водни пари
 • Звукоизолация


Всички тези свойства се подобряват с повишаването на плътността.
 

Формалдехид

Може ли съдържанието на формалдехид (НСНО) в плочите да застраши човешкото здраве?

Дървесината съдържа естествено малък процент формалдехид, средно <0,03 ppm.

OSB плочите от клас E1 имат ниско съдържание на формалдехид и не застрашават човешкото здраве.

Стандартът EN300 регламентира, че допустимото съдържание на формалдехид за този тип плочи е не повече от 8mg/100g за суха плоча (единична стойност). Практиката показва обаче, че за да е възможно това, средната стойност на перфоратора (вж. EN 120) през последните 6 месеца трябва да бъде под 6,5 mg/100g.

Ако за определяне на стойността на емисиите на формалдехид в обкръжаващия въздух се използва методът на камерата (съгласно 717-1), тогава граничната стойност на емисията на формалдехид трябва да бъде ≤ 0,124mg/m3 от обема на обкръжаващия въздух (или <0,1ppm). Плочи, чието съдържание на формалдехид надвишава тези стойности, спадат към клас на емисиите E2.

Европейските производители на дървесни плочи са поели доброволно ангажимент да доставят на пазара само плочи с клас E1.

Какво представляват неформалдехидните OSB плочи?

Неформалдехидните OSB плочи се произвеждат, използвайки синтетични смоли, които не съдържат формалдехид, като например PMDI смола (полимерен дифенилметан диизоцианат).

Въпреки че стандартът EN13986 не признава официално такъв клас емисии, а регламентира само класове E1 и E2, повечето производители „предлагат“ на пазара собствени неформалдехидни дървесни плочи под различни имена (например: E0, TOP, ECO, F ****), всички съдържащи обикновено HCHO <0,03 ppm вж. EN 717-1, което е граничната стойност на формалдехид, естествено съдържащ се в масивната дървесина.
 

Скърцане

Вярно ли е, че подовете от OSB плочи в къщи с дървена конструкция обикновено скърцат?

Не. Стискането е явление, което може лесно да се избегне, ако се спазват следните препоръки:
 

 • Избиране на правилния тип и дебелина на плочите
 • Правилно аклиматизирани на плочите преди започване на монтажа
 • Използване само на препоръчания от производителя тип крепежни елементи
 • Осигуряване на достатъчно големи дилатационни фуги
 • Използване предимно на плочи с профил нут и перо
 • За греди може да се използва само сух дървен материал (u ≤ 20%)
 • Използване на греди с правилно сечение на разстояния, получени от изчислението на статичното съпротивление

Какво предизвиква скърцането?

Скърцането обикновено е в резултат на:

 • Намаляване на устойчивостта на издърпване на крепежните елементи в резултат на набъбване (увеличаване на дебелината) на плочите поради увеличаване на съдържанието им на вътрешна влага.
 • Закрепване на плочите върху опорите без оставяне на достатъчно големи дилатационни фуги между ръбовете им. Това води до триене на ръбовете на плочите, които поради дилатацията в резултат на увеличаването на съдържанието на влага влизат в контакт един с друг.