Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Производство и суровини

Производство

Какъв вид дървесина се използва за производството на OSB?

За производството на OSB плочи се използват само дървени трупи от здрава мека дървесина (главно смърч, бор и ела) и твърда дървесина (бук, бреза, топола) без дефекти (чворове). Не се допуска използването на повредена и рециклирана дървесина.

Защо в производството на OSB се предпочита мека пред твърда дървесина?

Видовете дървесина, които най-често се използват в производството на OSB, са:

1. Мека дървесина (иглолистни видове): смърч, бор, ела
2. Твърда дървесина (широколистни видове): бук, бреза, ела, елша, ясен

Меката дървесина се предпочита пред твърдата дървесина, тъй като първата осигурява като цяло по-отворена повърхност на плочата, но също и защото меката дървесина се характеризира с по-ниска степен на набъбване в сравнение с твърдата дървесина.

В резултат на различния начин на растеж меката дървесина е по-лека от твърдата дървесина, поради което нейната якост и коравина са по-ниски от тези на твърдата дървесина. При тези обстоятелства използването на дървен материал от мека дървесина изисква използването на по-голям брой дървесни частици за постигане на същата механична якост, което е добре за плочата, тъй като това означава по-добро уплътняване на дървесните частици в горните слоеве.

Що се отнася до самите дървесни частици, тези, направени от мека дървесина, са дълги и тесни, а тези от твърда дървесина са по-широки, по-дебели и леко ронливи в средата.

Какво придава на OSB плочата такава твърдост?

Специалното разпределение на дървесните частици в средния и горните слоеве (ортогонална ориентация), формата им (дълги и тънки) и качеството на използваната дървесина (напълно обелени, незамърсени трупи, без чворове, пясък, прах или метални примеси).

Кои са факторите, които определят типа на плочата?

Не съществува един единствен фактор, а комбинация от параметри, които включват, наред с другото: подбор и съотношение на дървесния материал (съотношението на дървен материал от иглолистна и от твърда дървесина), различни смеси от компонентите на суровината (смола, втвърдител, емулсията на парафиновия восък, вода), съотношението между горните и средния слой и разбира се температурата, силата и продължителността на пресоване.

Защо OSB плочите на фирмата EGGER имат такава гладка повърхност? Това предимство ли е?

Гладката повърхност на OSB плочите на фирмата EGGER се дължи главно на непрекъснатото пресоване на килима от дървесни частици с помощта на пресата ContiRoll, но качеството на използваната дървесина, качеството на процеса на обелване на кората и нарязване на тънки дървесни частици, както и добавянето на парафинов восък също имат голямо значение.

Предимството на гладката повърхност е, че осигурява на плочата допълнителна временна защита от влага за около 4 седмици.

Суровини

Какво е MUF и PMDI?

MUF (меламин-карбамид-формалдехид) и PMDI (полимерен дифенилметан диизоцианат) са двете най-често използвани синтетични смоли, използвани в производството на OSB плочи за слепване на нишките една с друга при пресоването.

Разликата между тях е, че PMDI не съдържа формалдехид в своя химически състав, поради което плочите с добавена PMDI смола се наричат общо OSB плочи „без формалдехид“. За производството на плочите може да се използва която и да е от двете смоли (MUF или PMDI) или като се използва комбинация от двете (обикновено: MUF в горните слоеве и PMDI в средния слой).

Разбира се решението кой вид смола да се използва се взема от производителя в зависимост главно от наличността и движението на цената им.

Какви са разликите между OSB плочите, произведени с MUF смола, и тези с PMDI?

Освен различното съдържание на формалдехид (емисията на НСНО за MUF <0,1 ppm / за PMDI <0,03 ppm), няма абсолютно никаква разлика между тези плочи.

Всички съществени физически и механични параметри са идентични, както и класификацията на плочите.

Опасна ли е формалдехидната смола (MUF)?

Не. Втвърдената смола не представлява опасност за човешкото здраве, но трябва да се обърне специално внимание по време на производствения процес, който е под постоянен външен контрол.