Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Инспекция на строителната площадка

Инспекция на строителната площадка

Може ли качеството на OSB плочите да се прецени с визуална проверка?

Проверката за съответствие на продукта с други придружаващи документи (бележка/фактура) трябва да се извърши при получаване на стоките в склада на търговеца, а визуалната проверка на плочите трябва да се извърши на строителната площадка, за да се гарантира, че отговарят на типа и размера за желаното приложение.
Това включва сравняване на маркировката на продукта (етикета) с описаното в придружаващата бележка и техническия файл.

Визуалната проверка не е предназначена за оценка на качеството на продукта, а само за установяване и бързо докладване на количеството неправилно доставен продукт (количествени разлики +/-) и/или доставен повреден (счупени ръбове/ъгли при транспортиране и разтоварване).
Качествена оценка се прави само в лабораторни условия, стриктно спазвайки процедурите за изпитване, посочени в стандартите.

Какви са основните тестове, които клиентът може да извърши, за да прецени качеството на продуктите?

Никакви. Нито една от релевантните характеристики на продукта (разширяване, плътност, якост на огъване, твърдост, реакция на огън, устойчивост на дифузия на пари, топлопроводимост и др.) не може да бъде установена на строителната площадка; всички те изискват контролирани условия за изпитване, които могат да се осигурят само в лаборатория.

Има ли прост тест, който може да се извърши на строителния обект, за да се установят разлики между различни продукти (например между OSB/2 и OSB/3)?

Не, по същите причини, описани по-горе.