Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Разни

Разни

QSB друго название на OSB плочата ли е?

Не. QSB е марка на друг европейски производител на дървесни плочи.

Наименованието означава Quality Strand Board (качествена плоча от дървесни частици), но самият продукт не е OSB.

Това е еднослойна плоча от дървесни частици тип P5, която отговаря на изискванията на стандарт EN 312 относно конструктивни плочи, които могат да се използват във влажна среда.

Механичните свойства (устойчивост на огъване и коравина на огъване) на QSB са значително по-слаби от тези на OSB плочите със същата дебелина на плочата.

Някои OSB плочи имат грапава повърхност от едната страна. Каква е причината?

Грапавата повърхност от едната страна е характерна за плочи, произведени чрез многоетапни последователни преси, при които една от въртящите се платформи е с назъбена повърхност.

Грапавата повърхност може да представлява предимство, когато плочите се използват като покривно покритие (особено при тези с голям наклон), където гладката повърхност на традиционните OSB плочи може да стане хлъзгава в резултат на прах от рязане или дъжд.
Съвременната технология за непрекъснато пресоване (ContiRoll) не позволява получаването на такава повърхност.

Причиняват ли OSB плочите корозия или промяна на цвета на цинкова обшивка?

По цинковите покриви обикновено се появява корозия. Но това няма нищо общо с материала, от който е направено покривното покритие, тоест, дали е направено от дъски или OSB.

Причината за корозията е химическата реакция на цинка с водата. Поради тази причина е абсолютно задължително този вид обшивка да се снабди с дренажен слой, който не позволява на капки вода (например кондензирала вода) да влизат в контакт с цинковия лист.  

За наклони < 160 производителите на обшивки от цинк препоръчват/изискват определен тип антикондензна мембрана, като например мембраната DuPont "Tyvek Metal"

Обшивката от мед, алуминий или метал обаче не е податлива на корозия.

Защо да изберем Eurostrand OSB, а не друг продукт на конкурентни производители?

Защото EGGER OSB е изпитан и надежден продукт с отлични характеристики и доказано постоянно качество.

Но и защото фирмата EGGER предлага редица други предимства, като например:
 

 • Надеждно и дълготрайно партньорство с клиентите
 • Ангажимент за създаване на качествени продукти и непрекъснато развитие на продуктовия асортимент
 • Складов асортимент, съобразен с пазарните изисквания
 • Бързо адаптиране към пазарните тенденции и изисквания по отношение на разработката на продукти
 • Предоставяне на техническа и маркетингова подкрепа за конструктивни решения
 • Отличен продуктов асортимент и допълнителни продукти (DHF)

Какви са критериите за избор на дебелината на плочата? Наличен ли е метод за изчисление?

Правилната дебелина на плочите зависи от:
 

 • вида на приложението (стена, под, покрив)
 • типа използвана плоча
 • разстоянието между подпорите (греди/ребра)
 • максимално допустимото натоварване за конкретния конструктивен елемент, получено от статичното изчисление на сградатаРазбира се има таблици, които свързват дебелината на плочата с просвета между опорите и натоварването, произтичащи от различните комбинации (натоварване върху един или два просвета, равномерно разпределено или концентрирано), вземайки предвид класификацията на сградата в различните класове по важност (еднофамилни къщи, училища, офис сгради и т.н.).

При поискване EGGER предлага на своите клиенти техническа консултация при избора на правилната дебелина на плочата. Въз основа на нашия опит препоръчваме следната минимална дебелина на плочата при междуосово пространство от 600-625 мм между опорите (греди, отвесни колони, ребра):
 

 • Вътрешни стени ≥ 10мм
 • Външни стени ≥ 12мм (за предпочитане 15мм)
 • Подово покритие на еднофамилни къщи ≥ 18мм (за предпочитане 22мм)
 • Покривни плочи ≥ 12мм

Каква дебелина на плочата се препоръчва при използване на OSB за бетонен кофраж?

Тъй като прясно излятият бетон съдържа много вода и отделя голямо количество топлина (екзотермичен процес), през горещите летни дни препоръчваме редовно да „пръскате“ излетите компоненти (плочи, греди и колони) в първите 24 часа след изливането на бетона.

Целта е да се избегне напукването на повърхността вследствие на твърде бързото изпаряване на водата от прясната смес. Въз основа на гореизложеното, когато правите бетонен кофраж, препоръчваме използването на твърди и устойчиви на влага плочи тип OSB/3 или (за предпочитане) OSB 4 TOP с минимална дебелина 20 мм.

За да се улесни освобождаването на кофража след втвърдяването на бетона, изрично препоръчваме да го смажете отвътре със средство за освобождаване на кофража преди изливането на бетона.

Освен тава за да се предотврати набъбването (огъване) на кофража по време на втвърдяването, той трябва да бъде достатъчно укрепен отстрани. Правилното оразмеряване и разпределение на поддържащите елементи на кофража по време на отливането са отговорност на строителя и са свързани с неговия опит.

Колко цикъла на отливане / освобождаване на кофража могат да издържат OSB плочите?

При внимателно монтиране и разглобяване кофражните плочи могат да се използват за 3 отливки и дори повече, при условие че плочите са с препоръчителната дебелина и че всеки път при отливането на бетона се използват средства за освобождаване на кофража.