Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Съхранение и аклиматизация

Съхранение и аклиматизация

Какви са условията за съхранение на OSB плочите?

Като дървесен продукт OSB плочите трябва винаги да се пазят от пряк контакт с вода и да бъдат трайно защитени от големи и резки промени в температурата и влажността.

Има две отличителни ситуации на съхранение:

• Съхранение в хале

• Съхранение на строителната площадка


1. Съхранение в хале
 

 • Плочите трябва винаги да се съхраняват на закрито, на сухо и проветриво място, защитени от дъжд и сняг
 • Плочите трябва винаги да се съхраняват върху хоризонтални и стабилни платформи
 • Плочите трябва да бъдат подредени една върху друга под формата на полупалети, поставени върху междинни напречни опори (дървени разделители) с еднаква височина, идеално подравнени по вертикалата
 • За да се избегне прекомерното изкривяване на плочите в основата на палета, максималното разстояние между разделителите не трябва да надвишава 80 см
 • Дължината на разделителите трябва да е равна на ширината на палета (плочите)
 • Винаги слагайте един върху друг палети с плочи с еднаква дължина (никога не слагайте палети с по-дълги плочи върху палети с по-къси плочи)


2. Съхранение на строителната площадка:
 

 • Съхранението на открито трябва винаги да е възможно най-кратко (препоръчва се, доколкото е възможно, съхранението да се извършва на закрито)
 • Плочите винаги трябва да се съхраняват върху достатъчно високи палети или опори с цел избягване на пряк контакт с вода и растителност
 • Плочите трябва винаги да бъдат защитени с водоустойчив брезент срещу дъжд и сняг
 • Когато полагате защитата, оставете вентилационно пространство около краищата. Винаги избягвайте използването на стреч фолио
 • Водоустойчивият брезент трябва да бъде обезопасен срещу вятър
 • Веднага след доставянето на строителната площадка обезопасителните ленти трябва да се прережат и отстранят, за да се освободят плочите от напрежението

Колко OSB палета могат да бъдат сложени един върху друг?

Максимално 6 палета на ред (2т/ палет) за плочи с нормална дължина (l <3м)

Защо аклиматизирането на OSB плочите е важно и как трябва да се извърши?

При доставяне от завода вътрешната влага на плочите е 5-6%.
По време на пътуването до крайното място на монтаж (включително транспорт, съхранение при търговеца и на строителната площадка) влагата в плочите се увеличава, постоянно балансирайки нивото с влажността на околната среда. В резултат на това дължината, ширината и дебелината на плочите нарастват.

За да се избегнат промени в размерите след монтажа, плочите трябва да достигнат равновесното си съдържание на влага (РСВ) преди закрепването им към конструкцията.

Този процес се нарича аклиматизация и трябва да се извърши най-малко 48 часа преди започването на монтажа, съхранявайки плочите на закрито, при същата температура и влажност, както на крайното място, където ще бъдат монтирани.

Правилното аклиматизиране на плочите може да се постигне или разпростирайки и поставяйки ги в хоризонтално положение върху опори, опиращи се на пода, или разпростирайки и облягайки ги на стената с дългата страна върху опора (винаги избягвайте прекия контакт на плочите със замазката/подовата настилка).

За осигуряване на правилна вентилация между всеки две плочи трябва да се постави вертикална двойка летви. Специално внимание трябва да се обърне на плочите с нут и перо, които трябва да бъдат опрени само на страната с нута
 

Какъв е максимално допустимият срок за съхранение на OSB плочите?

Ако се съхраняват в сухи и проветриви условия и на закрито, защитени от дъжд, сняг и слънце, срокът на съхранение на OSB плочите е неограничен (години).