Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Класификация и гаранция

Дефиниция, класификация, характеристики

Какво е OSB?

OSB (Oriented Strand Board (плоча от ориентирани частици) е твърда, трипслойна дървесна плоча, получена чрез горещо прогресивно пресоване на килим от ортогонално ориентирани дървесни частици, слепени със водоустойчива синтетична смола.

В зависимост от типа (технически клас) и желаната употреба, OSB плочи могат да се използват в суха или влажна среда за изграждането на конструктивните елементи на сграда.

Колко вида OSB плочи съществуват и къде може да се използва всяка една от тях?

Продуктовият стандарт EN 300 определя 4 вида (технически класове) OSB плоскости:

  • OSB/1 →неносеща многофункционална плоча за употреба в суха среда (експлоатационен клас 1)

 

  • OSB/2 → носеща плоча за употреба в суха среда (експлоатационен клас 1)

 

  • OSB/3 → носеща плоча за употреба в суха и влажна среда (експлоатационен клас 1 и 2)

 

  • OSB/4 → носеща плоча за приложения с повишени конструктивни изисквания, за употреба в суха и влажна среда (експлоатационен клас 1 и 2)


От тях в момента OSB/3 е най-използваният тип плоча в Европа.

Стандартните OSB плоскости имат прави ръбове и нешлифовани повърхности, но могат да се произвеждат и с шлифовани повърхности и профилирани ръбове (профил тип „нут и перо“ от 2-те или 4-те страни).

Каква е функционалната роля на OSB плочите?

Отговор: OSB е равна и твърда плоча с изключителна механична якост и стабилност на размерите.
Основната й функция е конструктивната употреба, с решаващ принос за реализирането на различни носещи конструктивни елементи като подове, покриви и стени. Освен това изпълнява функцията на слой, контролиращ дифузията, допринасяйки значително за елиминирането на проникването на въздух и достигането на ниво на херметичност, необходимо за безпроблемната работа на дървените конструкции.

Експлоатационен живот и гаранции

Дава ли фирмата EGGER някакви гаранции за своите OSB плочи?

EGGER изпълнява всички законови изисквания съгласно разпоредбите на европейския регламент относно строителните продукти по отношение на производството, предлагането на пазара и осигуряването на проследяемост на собствените си продукти. EGGER предоставя на купувачите декларации за експлоатационни показател за всеки тип плоча с маркировка „СЕ“ като правно обвързващи придружаващи документи.