Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from Austria - German. You would like to stay on this website?

Пожарозащита в строителството с дърво

Пожарозащита в строителството с дърво

Техническа поддръжка

Имате технически въпроси или се нуждаете от съдействие относно нашите продукти и тяхното приложение? Нашите приложни инженери с радост ще ви окажат съдействие по отношение на всички ваши въпроси:

Търговски партньори във вашия район

Можете да закупите дървени строителни продукти от тези търговци на едро. Тук ще намерите и всички производители на наши продукти.

Търсене

Противопожарната защита е много важен въпрос при проектирането и изграждането на дървени конструкции. Днес съществува консенсус между експертите, че методите за строителство с дърво, когато са изпълнени правилно, нямат никакви недостатъци по отношение на безопасността на обитателите в случай на пожар. Въпреки това в строителните разпоредби все още има много ограничения и допълнителни изисквания за дървените конструкции, които трябва да се вземат предвид.

Дървесината гори по изчислим начин

При планирането на противопожарната защита се прави разлика между поведението при огън на строителните материали и времето на огнеустойчивост на компонентите.
Дървесината и материалите от дървесина са запалими материали. Това обаче не означава, че не могат да се използват за изграждане на конструкции с висока степен на огнеустойчивост. При необходимост дървените компоненти могат да бъдат комбинирани с незапалими материали.

Този принцип се прилага и при дървените рамкови конструкции. Ако носещата конструкция от дървесина и материали на базата на дървесина не е достатъчна, за да отговори на изискванията за противопожарна защита, е възможно следното:

  • - допълнителна облицовка от гипсокартон за допълнително повишаване на огнеустойчивостта или
  • - негорими изолационни материали могат да се използват в участъци за значително намаляване на предаването на огън и топлина през конструкцията.
Преградна стена с облицовка GKF с огнеустойчивост F90-B съгласно DIN 4102-4.
По правило е възможно оразмеряване на конструкциите от дървесина или материали на базата на дървесина чрез скоростите на овъгляване в случай на пожар или необходимото време за огнеустойчивост.

Тези стойности позволяват да се изградят дървени рамкови конструкции, устойчиви на огън в продължение на 90 минути (REI 90, F90-B) и по-дълго. Не произтичат ограничения по отношение на използването на дървените конструкции в резултат на времето им на огнеустойчивост. Допълнителна информация относно противопожарната защита можете да намерите в техническите информационни листове.