Производство и суровини

Производство

Wood-construction-12-Production.jpg

Научете повече за производствения процес на EGGER OSB от въпросите по-долу.

Какъв вид дървесина се използва за производството на OSB?

В производството на OSB плочи се използва само девствена иглолистна дървесина без кора (предимно смърч, бор, ела) и широколистна дървесина (бук, бреза, топола), без дефекти (чворове).

Защо в производството на OSB се предпочита мека пред твърда дървесина?

Видовете дървесина, които обикновено се използват в производството на OSB, са:

  • 1. Мека дървесина (иглолистна дървесина): смърч, бор, ела
  • 2. Твърда дървесина (широколистна дървесина): бук, бреза, елша, ясен
Причината, поради която се предпочита мека пред твърда дървесина, е, защото меката дървесина придава по-светъл вид на повърхността на плочата и защото степента на издуване е по-ниска, отколкото при твърдата дървесина.

В резултат на различния начин на растеж, меката дървесина е с по-малка плътност, отколкото твърдата дървесина, затова има по-малка здравина и коравина.

Ето защомеката дървесина изисква използването на повече нишки, отколкото при твърдата дървесина, за да се постигне същата стойност на якост, но всъщност това е от полза за плочата, защото така се постига по-голяма компактност на повърхностните слоеве. По отношение на нишките, нишките на меката дървесина обикновено са дълги и тънки, докато тези на твърдата дървесина са по-широки, по-дебели и по-крехки в средата.

Какво придава на OSB плочата такава голяма коравина? Какво придава на OSB плочата такава голяма коравина?

Специалното разпределение на нишките в сърцевината и повърхностните слоеве (кръстовидна ориентация), формата на дървесните нишки (дълги и тънки) и качеството на използваната дървесина, (напълно обелена, без замърсявания, без чворове, нерециклирана, без съдържание на пясък, прах и метал).

Кои са факторите, които определят типа на плочата?

Няма само един фактор, а комбинация от параметри: от избора на дървесина (съотношение на меката и твърдата дървесина), до различни смеси от свързващи вещества (смоли, восъчна емулсия, вода), отношението повърхностни слоеве/сърцевина и, разбира се, степента на пресоване и температура на нагряване.

Защо OSB плочата на фирмата EGGER има такава гладка повърхност? Това предимство ли е?

Гладкостта на OSB плочите на фирмата EGGER се дължи на непрекъснатото ContiRoll пресоване, но също така и на избора на дървесина, качеството на обелване и производството на дървесни частици, както и съдържанието на восък и PMDI.

Предимството на гладката повърхност е, че плочите получават допълнителна защита от влага за около 4 седмици.суровини

Wood-construction-13-Raw-Materials.jpg

Научете повече за суровините, използвани в EGGER OSB, от въпросите по-долу.

Какво е MUF и какво е PMDI?

MUF (меламин-карбамид-формалдехид) и PMDI (полимерен дифенилметан диизоцианат) са двете най-често срещани синтетични смоли, използвани в производството на OSB плочи, за слепване на нишките една с друга при пресоването.

Разликата между тях е, че PMDI не съдържа формалдехид в химическата си структура, затова плочите с PMDI като свързващо вещество, обикновено се наричат OSB плочи "без съдържание на формалдехид". При производството на плочите може да се използва или една единствен смола (MUF или PMDI) в сърцевината и повърхностните слоеве, или комбинация от двете (обикновено: MUF в повърхностните слоеве, а PMDI в сърцевината).

Решението за използването на единия или другия вид смола принадлежи на производителя и е по-скоро свързано с наличността и движението на цената на съответния вид.

Какви са разликите между OSB плочите с MUF и с PMDI?

Освен разликата в съдържанието на формалдехид (емисията на НСНО за MUF <0,1 ppm / за PMDI <0,03 ppm), няма абсолютно никаква разлика между тези плочи.

Всички релевантни физически и механични свойства са еднакви и плочите се класифицират по един и същ начин.

Съдържат ли OSB плочите опасни компоненти? Опасна ли е MUF смолата?

Не. Свързаното лепило не е опасно за човешкото здраве, но трябва да се внимава в производствения процес и затова се извършва външен надзор.