Сравняване на продуктите

OSB/3 спрямо OSB/2

Wood-construction-08-Processing.jpg

Прочетете въпросите по-долу, за да научите повече за сравнението между EGGER OSB/2, OSB/3 и OSB/4.

Каква е разликата между OSB/3 и OSB/2? А между OSB/3 и OSB/4?

Основните разлики между OSB/2 и OSB/3/4 са:

a. сфера на приложение (експлоатационен клас):
 • OSB/2 → конструктивен материал за използване в сухи условия на закрито, SC1 (RH ≤ 65%)
 • OSB/3 и OSB/4 → защитено използване във влажни условия вътре или отвън, SC1 и SC2 (65% ≤ RH ≤ 85%)

b. Гранични стойности на подуване → ≤ 20% (OSB/2) / ≤ 15% (OSB/3) / 10% -12% (OSB/4)

c. Сила (MOR) и коравост (MOE):

    Дебелина на плочата (mm, номинална)
    6 до 10 10 до 18 18 до 25 25 до 32 32 до 40
OSB/2, OSB/3 MOR (II), N/mm2 22 20 18 16 14
MOE (II), N/mm2 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
OSB/4 MOR (II), N/mm2 30 28 26 24 22
MOE (II), N/mm2 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800


Какви са предимствата на OSB/3 в сравнение с OSB/2?

По-голямата издръжливост и устойчивост на влага са най-важните предимства на OSB/3 сравнение с OSB/2.

По отношение на механичните свойства (MOR, MOE, вътрешна връзка) няма разлика между OSB/2 и OSB/3. Степента на набъбване е това, което различава плочите и ограничава областта на приложение на всеки вид плоча:

 • Вътрешно приложение в сухи условия (RH ≤ 65%) за OSB/2 → експлоатационен клас 1
 • Вътрешно или защитено външно приложение в сухи и влажни условия (65%

Според хармонизирания европейски стандарт за проектиране на дървени конструкции EN 1995-1-1 (Еврокод 5) и EN 335 (трайност на дървесината), външни облицовки на външни компоненти на сградата като покриви и външни стени се класифицират като клас на използване 2, което изисква използването на материали, класифицирани като експлоатационен клас 2, а това са OSB/3 или OSB/4.

С оглед на това OSB/2 може да се използва само за вътрешни конструктивни подове и преградни стени или за покриви без вентилация, при които изолацията е поставена над обшивката на покрива.

Благодарение на намалената си степен на подуване (≤15%) OSB/3 набъбва, свива се и се разширява по-малко, отколкото OSB/2 (≤20%), което означава по-малко напрежение върху крепежните елементи в резултат на промяна на дебелината на плочата, което допълнително намалява риска от скърцане.

Други предимства са: по-добра шумоизолация и по-добра реакция на огън на OSB/3 и OSB 4 TOP (клас D-s2, do) в сравнение с OSB/2 (реакция на огън клас E) за дебелина в диапазона 9-12mm поради малко по-високата плътност (≥ 600 kg/m3 в сравнение с ≥ 580 kg/m3).

Какви са промените в размерите на OSB/2 и OSB/3 в резултат на увеличаването на съдържанието на влага?

Промените в размера на дебелината, дължината и широчината обикновено се изчисляват като процентна промяна (свиване/разширяване/подуване) в дължината/широчината/дебелината за всеки 1% разлика в съдържанието на влага на плочите.

Разликата в съдържанието на влага на плочите представлява разликата между равновесното съдържание на влага (EMC), което се очаква да бъде достигнато в плочите при дадени условия на околната среда, и първоначалното съдържание на влага на плочите при доставянето им от склада на производителя.

Таблица 1 от стандарта CEN TS 12872 дава обща представа за диапазона на съдържание на влага на дървесните плочи в различни условия, а в таблица 2 са посочени очакваните промени в размерите на дължината/широчината/дебелината на дървесните плочи при увеличаване на съдържанието на влага в плочата с 1 %.

Какви проблеми могат да се очакват с времето, ако се използва OSB/2 за обшивка на покрива?

Съгласно Еврокод 5 (EN 1995-1-1: проектиране на дървени конструкции) и EN 335 (трайност на дървесината) външни облицовки на външни компоненти на сградата като покриви и външни стени се класифицират като клас на използване 2, което изисква използването на материали, класифицирани като експлоатационен клас 2, а това са OSB/3 или OSB/4.

Фактът, че къщата е построена в топъл район (например Средиземноморието), не е достатъчно основание за използването на OSB/2 за обшивка на покрива.

Всички рискове, свързани с използването на OSB/2 за обшивка на покрива, са в резултат от по-високата степен на набъбване на OSB/2 в сравнение с OSB/3. По-голямата степен на набъбване винаги означава:

 • По-голямо изкривяване на облицовката на покрива между опорите → риск: деформация на покритието на покрива
 • Разхлабване на крепежните елементи → рискове:
  • o повишена уязвимост на покрива срещу натиска на вятъра
  • o пробиване на покривната мембрана или повреждане на покривното покритие (особено асфалтови керемиди) поради изтегляне на крепежните елементи
OSB в сравнение с ПЛОСКОСТИТЕ ОТ ДЪРВЕСНИ ЧАСТИЦИ

Wood-construction-22-OSB-vs-Particleboards.jpg

Прочетете въпросите по-долу, за да научите повече за сравнението между EGGER OSB и ПДЧ.

Каква е разликата между OSB и плочите от дървесни частици?

Първо, съставът на плочата:

 • OSB → са трислойни плочи от ориентирани дървесни частици, изработени 100% от прясна дървесина (без рециклиране и дефекти)
 • плочи от дървесни частици→ трислойна плоча от пресовани дървесни частици от дървесни стърготини, получени от останки или рециклиране

Второ, конструктивните особености:

 • OSB плочата обикновено е 2-2,5 пъти по-здрава по главната ос (дължина) в сравнение с второстепенната ос (ширина); плочите от дървесни частици са с еднаква здравина по целия панел
 • Поради по-високата плътност и съдържание на лепило плочите от дървесни частици показват малко по-добро съотношение на набъбване
 • Въпреки това, OSB плочата е 40-60% по-ефективна, отколкото плочите от дървесни частици по отношение на статичните проектни стойности за якост на огъване (MOR) и коравина на огъване (MOE) → това означава, че може да се изберат по-малки дебелини на OSB плочите за изграждане на конструкции, отколкото би бил случаят при плочите от дървесни частици (напр.: 12mm OSB вместо 15mm P5)
OSB в сравнение с ШПЕРПЛАТ

Wood-construction-23-OSB-vs-Plywood.jpg

Прочетете въпросите по-долу, за да научите повече за сравнението между OSB и шперплата.

Какви са експлоатационните характеристики на OSB в сравнение с шперплата?

Използването на OSB е ограничено до експлоатационен клас SC 1 (конструктивно използване в сухи условия на закрито, RH ≤ 65%) и SC 2 (защитено конструктивно използване във влажни условия вътре или отвън, 65% ≤ RH ≤ 85%), докато шперплатът може да се използва конструктивно както вътре (в сухи условия SC1 или влажни условия SC2), така и отвън (SC3 много влажни условия, RH> 85%) в зависимост от техническия му клас.

Силата на шперплата варира много в зависимост от вида дървесина, броя на слоевете и вида на смолата. Например, модулът на еластичност по главната ос варира в диапазона 4000-8000N/mm2.OSB в сравнение с МАСИВНАТА ДЪРВЕСИНА

Wood-construction-24-OSB-vs-Solidwood.jpg

Прочетете въпросите по-долу, за да научите повече за сравнението между EGGER OSB и масивната дървесина.

Kolika je čvrstoća na savijanje i krutost punog drveta u poređenju sa OSB?

Якостта на огъване и коравината на огъване (модул на еластичност) на масивното дърво са много по-високи от тези на OSB плочите, тъй като масивното дърво се използва за конструктивни елементи на дървената конструкция (греди, стълбове, мертеци), които трябва да издържат на всички статични и динамични натоварвания, които се предават към тях през подовете на сградата (направени от OSB обшивка).

Например, проектната стойност MOE на масивната мека дървесина е ~ 10 000 N/mm2, докато проектната стойност на плочата OSB/3 по главната ос е 4 930 N/mm2 (или 6 780 N/mm2 за OSB 4 TOP).

При използването на многослойна ламинирана мека дървесина тази стойност достига до11,000 N/mm2 или до 12,500 N/mm2 за многослойна ламинирана твърда дървесина (бук, дъб). От друга страна, стойността MOE по второстепенната ос е много по-ниска при масивното дърво в сравнение с OSB:

 • масивна мека дървесина: MOE90º = 300 N/mm2 / масивна твърда дървесина: MOE90º = 600 N/mm2
 • OSB/3: MOE90º = 1,980 N/mm2 / OSB 4 top: MOE90º = 2 680 N/mm2