проверка на строителния обект

ПРОВЕРКА И ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ

Wood-construction-06-Time-savings.jpg

Прочетете въпросите по-долу, за да научите повече за проверката и изпитването на EGGER OSB на строителния обект.

Може ли качеството на OSB плочите да се прецени с визуална проверка?

Проверката за съответствие с документите за покупка следва да се извърши в склада на дистрибутора, а на строителния обект панелите трябва да се проверят преди извършване на монтажа, за да се гарантира, че видът плочи и техните размери отговарят на предвидения метод за използване.

Това означава да се сравни маркировката на продукта / етикета с документите за произход и техническия информационен лист на продукта.

Целта на визуалната проверка е само установяване и общо заключение относно общото количество на погрешно доставени и/или повредени продукти (като наранени ръбове/ъгли при транспортирането или разтоварването), а не оценка на качеството на продукта. Това се прави само в лабораторни условия чрез процедурите за изпитване, регламентирани в стандартите.

Какви са основните тестове, които клиентът може да извърши, за да прецени качеството на продуктите?

Никакви. Никакви релевантни характеристики на продукта (подуване, плътност, якост на огъване, коравина, реакция на огън, стойност, и т.н.) не могат да се проверят на строителния обект; Всички те изискват контролирани условия за изпитване, които могат да се осигурят само в лабораторни условия.

Има ли някакъв тест, който може да се извърши на строителния обект, за да се докажат разликите между различните продукти (например OSB/3 в сравнение с OSB/2?

Не, по същите причини, описани по-горе.