Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Биомасата - енергийният източник на бъдещето

  • Elektrana na biomasu u mestu Radauti (RO)

Чрез системите за биомаса произвеждаме енергия и топлина за нашите нужди. Решение, което е едновременно екологично и икономически изгодно.

Биомасата се произвежда от дървесния прах при пресяването и шлифоването на дървесината по време на производствения процес. След това тя се изгаря в горивните камери, произвеждайки по този начин топлинна енергия за сушене на дървесните частици. С цел използване на енергията от други видове твърда биомаса, като дървесни отпадъци и кора, използваме парни котли, работещи на биомаса.

В тази връзка ценим независимостта от изкопаеми източници на енергия и желанието да действаме по устойчив начин.

Използвайки отпадната топлина от производствените процеси директно на място, ние използваме нашите собствени дървесни отпадъци и ограничаваме максимално емисиите на CO2. Допълнителната топлина под формата на топла вода или технологична пара се използва в близките общини за отопление и в съседни предприятия за производствени процеси.

 Manuela Leitner

  • +43 50 600 10638