Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Подови настилки - Основата за здравословно жилище

  • Zdravo stanovanje počinje od poda

Три въпроса към Йорг Хюлс, ръководител "Управление на продукти, подови настилки" в EGGER, относно здравословното жилище.

Какво отличава ламинирания паркет на фирмата EGGER по отношение на здравословното живеене?
Тази подова настилка представлява дървесен продукт, за производството на който са използвани дървесина, сертифицирана по системата PEFC, и екологично безвредни свързващи вещества. Не съдържа PVC или омекотители и може да се рециклира изцяло. Херметичната повърхност на ламината е особено удачна за ситуации, в които чистотата е особено необходима. Настилката не задържа замърсяванията и се почиства лесно, което я прави изключително подходяща за хората, страдащи от алергии.

Отговарят ли ламинираните паркети на фирмата EGGER на съществуващите изискванията за строителни продукти с ниски нива на емисиите?
Естествено всички ламинирани паркети на фирмата EGGER отговарят на изискванията за ниски нива на емисиите и са безопасни за използване. Това се потвърждава от нашите сертификати и постоянния контрол от независими изпитателни институти за спазване на максимално допустимите стойности, установени със закон.

Имат ли ламинираните паркети на EGGER перспектива в бъдещето?
Да. В разработването и производството на продукти ние отдаваме особено значение на използването на безвредни суровини. Това показва и нашето сътрудничество с държавни органи и асоциации, както и активното участие в органи по стандартизация. Ламинираният паркет на фирмата EGGER има препоръчителни или постановени със закон сертификати и знаци, признати в Централна Европа, като Blauer Engel (син ангел), екологични декларации за продуктите (EPD)  и общо техническо одобрение.Ламиниран паркет

 Manuela Leitner

  • +43 50 600 10638