Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Заводът на EGGER в Бискупиец започва производство

Заводът на EGGER в Бискупиец започва производство

EGGER Бискупец

На 28 юни 2019 г. започна работа оборудваният с най-съвременни технологии завод на EGGER в Бискупиец за производство на ПДЧ за мебелната промишленост. Новият завод на EGGER в Бискупиец, в една от най-големите страни-производители на мебели в света.

Построен съгласно НДНТ на ЕС

Заводът на EGGER в Бискупиец е проектиран и построен в съответствие с регламента на Европейския съюз за най-добрите налични техники (НДНТ), което означава използването на най-добрите налични технологии за предотвратяване или минимизиране на емисиите, които оказват въздействие върху околната среда. В модерните съоръжения се използват най-новите налични производствени технологии и екологични знания за производството на продуктите на EGGER.

Заводът има производствени линии за сурови и ламинирани ПДЧ, които се пускат в експлоатация поетапно. При пълна експлоатационна мощност производственият капацитет ще възлиза на 650 000 m3 сурови ПДЧ годишно, от които голяма част ще бъдат покрити с декоративни повърхности.

1000 работни места за региона

Освен полските производители на мебели и търговци на дребно регионът получава ценен стимул за развитие благодарение на инвестициите на EGGER. В завода на EGGER в Бискупиец вече са заети над 370 души, като скоро ще станат 400. Служителите са преминали обучение в други заводи на групата EGGER и сега ще поемат отговорността за ежедневната работа на 19-ия завод. Освен това бяха създадени 600 непреки работни места при доставчици и доставчици на услуги.