РАЗНИ

Wood-construction-08-Processing.jpg

Разгледайте често задаваните въпроси относно OSB по-долу.

Какви други продукти спадат към OSB асортимента?

Някои производители са разширили асортимента си от OSB продукти, разработвайки собствени продукти за специални приложения (алуминиева лъчиста бариера, противопожарни плочи, херметически целулозен ламиниран слой, плочи, покрити с шперплат и т.н.).

QSB просто друго название на OSB ли е?

Не. QSB е марка на европейски производител на дървесни панели.

Наименованието означава Quality Strand Board (качествена плоча от дървесни частици), но този продукт не е OSB.

Това е еднослойна P5 плоча от дървесни частици, произведена под високо налягане, която отговаря на изискванията на стандарт EN 312 за конструктивна плоча за приложение във влажна среда.

Механичните експлоатационни стойности (якост на огъване и коравост при огъване) на QSB са значително по-ниски от тези на OSB със същата дебелина на панела.

Какво представлява OSB с лъчиста бариера?

OSB с лъчиста бариера е OSB плоча, покрита от едната страна със специално фино перфорирано отразяващо алуминиево фолио, което се нанася върху панела чрез ламиниращо лепило.

Тези плочи се използват за обшивка на покриви и външни стени с цел ефективното намаляване на предаването на лъчиста топлина от слънцето, с други думи, за да се намали загубата на топлина през зимата и прекомерното слънчево затопляне през лятото.

За да функционират правилно тези плочи, между алуминиевата страна на плочата и топлоизолацията на стената/покрива трябва да се остави вентилационна междина от минимум 25 mm.

Винаги се монтират с алуминиевата страна към опората (вътрешността).

Някои OSB продукти имат грапава повърхност от едната страна? Защо е така?

Грапавата повърхност от едната страна е типична за старомодната многоетажна преса, при която дървесният килим се формира върху телена мрежа.

Тя е от предимство за дърводелците, когато продуктът се използва за обшивка на покриви (особено за силно наклонени покриви), където гладката повърхност на стандартната OSB плоча може да стане хлъзгава, когато са намокри.

За съжаление, грапава повърхност не е възможна с непрекъснато ContiRoll пресоване.

Може ли OSB да причини корозия или промяна на цвета на поцинкованите метални покривни покрития?

Проблемът с корозията е главно от значение за металните покрития от цинк. Няма нищо общо с това дали твърдата подложка (облицовка на покрива) е направена от OSB или дървен материал.

Причината е, че цинкът реагира химически с водата. Затова е абсолютно необходимо да се осигури подложка, която предотвратява водните капки (например от конденз) да влязат в контакт с долната част на цинка.

За наклони < 160 производителите на цинкови покриви препоръчват/изискват специална подложка (покривна мембрана) като например DuPont "Tyvek Metal".

Този вид корозия не е проблем при покривни покрития от мед, алуминий или стомана.

Защо да изберем Eurostrand OSB, а не друг продукт на конкурентни производители?

Защото EGGER OSB е изпитан и надежден продукт с отлични характеристики и доказана история на постоянно качество. И защото фирмата EGGER предлага много други предимства, като например:

 • Дългосрочно и надеждно партньорство със своите клиенти
 • Ангажимент по отношение на качеството и непрекъснато развитие на продуктовия асортимент
 • Пазарно ориентирана складова програма
 • Осигурява интензивна маркетингова и техническа поддръжка по техниките на приложение
 • Отличен продуктов асортимент и допълнителни продукти (DHF)
 • Приспособяване на тенденциите към развитието и нуждите на пазара


Как да се избере дебелината на плочите? Съществува ли някакъв метод на изчисление?

Дебелината на плочите зависи от:

 • приложението (стена, под, покрив)
 • типа на избраната плоча
 • обхвата на опорите
 • максимално допустимото натоварване, което конструктивният елемент трябва да издържи, което обикновено е резултат от статичното изчисление на сградата
Разбира се, съществуват таблици, които свързват дебелината на плочата с обхвата и натоварването за различни ситуации на натоварване (натоварване при единичен обхват / двоен обхват, равномерно разпределени или точкови натоварвания) и за различни класове на значение на сградата (еднофамилни къщи, училища, офиси и т.н.). При поискване EGGER осигурява техническа поддръжка на своите клиенти при избора на правилната дебелина на панела.

Въз основа на нашия опит препоръчваме следните минимални дебелини на плочите за стандартен 600-625mm c-o-c обхват на опорите (греди, стойки, мертеци):

 • Външна стена: ≥ 10mm
 • Външна стена ≥ 12mm (по-добре 15mm)
 • Домашен под ≥ 18mm (по-добре 22mm)
 • Покривно покритие ≥ 12mm


Каква е препоръчителната дебелина на OSB плочата, когато се използва като бетонен кофраж?

Моля, имайте предвид, че пресният бетон е пълен с вода, и тъй като процесът на втвърдяване е силно екзотермичен (отделя се голямо количество топлина), обикновено се препоръчва допълнително "поливане с вода" на отлетите открити елементи (подове и греди) в първите 24 часа в горещите летни дни, за да се избегне прекомерното свиване, което може да възникне вследствие на твърде бързото изпаряване на водата от излятия бетон.

Ето защо препоръчваме използването на влагоустойчиви и здрави панели за бетонен кофраж като OSB/3 (или по-добре OSB 4 TOP) с минимална дебелина 20 mm.

За да се улесни отстраняването на плочата от втвърдения бетон, силно се препоръчва преди изливането на бетона в кофража вътрешната страна на плочите да се обработи със средство за отделяне на кофража.

Освен това, за да се предотврати деформирането на плочите по време на процеса на втвърдяване на бетона, кофражът трябва да се осигури с достатъчно дървени летви от страните. Правилното оразмеряване и разпределяне на тези подсилващи елементи по кофража се извършва от изпълнителя въз основа на неговия опит.

Колко цикъла като бетонен кофраж могат да издържат OSB плочите?

Ако се борави внимателно с тях при монтажа и демонтажа, плочите за бетонен кофраж могат да се използват 3 пъти или повече, при условие че се използват панели с правилна дебелина и средство за отделяне на кофража.

Каква е разликата между студени покриви и топли покриви?

Стандартът CEN TS 12872 дава следната дефиниция на студен и топъл покрив:

 • Студен покрив = Покривна конструкция, в която плочите и някои от подпорните напречни греди се поставят над изолацията. Счита се, че панелите са при условия, съответстващи на експлоатационен клас 2 (влажни условия, 65% < RH ≤ 85%)
   
 • Топъл покрив = Покривна конструкция, в която плочите са подпрени върху напречни греди, разположени под изолацията. Счита се, че панелите са при условия, съответстващи на експлоатационен клас 1 (влажни условия, 65% < RH ≤ 65%)


Какви са предимствата на дървените къщи в сравнение с тухлените къщи?

Най-очевидното предимство е скоростта на изпълнение на строителните работи:

 • за собственика, който реши да построи къща сам, това означава по-малко стрес: по-кратко време за координиране на хората на строителния обект или за закупуване на материали, по-малко проблеми с наемане на специално оборудване (помпи за бетон, кофражи и т.н. ), по-рано затваряне на обекта с по-малък риск от кражби и атмосферни влияния.
 • за потенциалния клиент, който купува къщата от предприемач, това означава, че може да се нанесе по-бързо (понякога това означава спестяване на пари за наем на апартамент на друго място)
 • за предприемача това означава по-бързо възстановяване на вложените пари и по-добър паричен поток
Предварителната изработка на елементи прави всичкото, описано по-горе, още по-очевидно и осигурява по-високи спестявания. Други предимства:

 • По-ниска обща маса на сградата → това означава по-малки размери на фундаментите = по-малко бетон и арматура
 • По-тънки външни стени → това означава повече вътрешно пространство
 • Екологични материали, изработени от естествени продукти (дървесина) → здравословна и приятна среда за живеене
 • Подходящи за нискоенергийни и пасивни къщи