Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Вдъхновение> Теми> Бамбукът като материал за устойчива архитектура

Бамбукът като материал за устойчива архитектура

Архитект Дирк Хебел вярва в строителните материали, получавани от бамбук, гъби и сизал или добивани от отпадъци.

„Разработване и обмисляне на алтернативи, изхождайки от контекста“ - така архитект Дирк Хебел описва своята дейност

„Разработване и обмисляне на алтернативи, изхождайки от контекста“ - така архитект Дирк Хебел описва своята дейност.

Според Дирк Хебел, за да е устойчива една архитектура, въпросът опира не до материала, а до неговото адекватно и трайно използване. Срокът на използване на материала трябва да е по-дълъг от необходимия срок за получаване на суровините за него. Затова заедно с екипа си архитектът прави проучвания за алтернативни строителни материали. На първо място сред тях е бамбукът.

EGGER:
Какъв е Вашият подход при търсене на строителни материали на бъдещето?
Hebel:
За да разширим спектъра от строителни материали в архитектурата, е необходимо да работим в тясно сътрудничество с много специалисти. В лабораторията ни в Сингапур рамо до рамо работят инженери, химици, архитекти и биолози. Освен това зорко следим за новости.
"Аз съм архитект, който не се ограничава до съществуващия строителен материал."
EGGER:
Как така бамбук?
Hebel:
Бамбукът е едно от най-бързо растящите растения в света. Той е изключително лек спрямо якостта си на опън, корозоустойчив и биоразградим след употреба. Освен това расте точно в местата с най-висока степен на урбанизация в момента. С оглед нарастващия недостиг на ресурси това е от решаващо значение. В Европа и САЩ материалите на бъдещето биха могли да представляват комбинации от бамбукови влакна и дървесина.
Алтернативни материали, представен на биеналето във Венеция

Тук целият спектър от негови алтернативни материали, представен на биеналето във Венеция.

EGGER:
Значи трябва да използваме това, което вече е изобретено от природата?
Hebel:
Точно така. За мен биологията е решаващ елемент от Индустрия 4.0. Изисква се преосмисляне. Считам, че моето призвание е този отворен начин на мислене да влезе в сърцата на моите студенти по архитектура. Те са строителите на нашето бъдеще.
Експериментална бамбукова армировка за бетон

Бамбукът има много имена, наричат го „материалът на боговете“ или „дървесината на сиромаха“. Тук се вижда експериментална бамбукова армировка за бетон.