Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Референции> Административна сграда

Административна сграда

Ръдъуц (RO)

Повече от само работно място

Модулно и многоетажно строителство с дървени конструкции само за пет месеца.
За да демонстрира с компетентността си като комплексен доставчик, тиролският производител на дървесни материали EGGER реши да построи новата административна сграда във фабриката си в Ръдъуц (Румъния) изцяло от собствени материали. „За нас като комплексен доставчик на дървесни материали беше особено важно да построим сграда, която да показва приложена цялата ни продуктова гама“,
казва Валтер Шигл, ръководител производство/техника в Групата EGGER. Така от фирмената архитектура, специално проектирана съвместно с австрийския архитект Бруно Мозер, се появява първата от поредица сгради на EGGER, построени по метода на модулното строителство.

Реализиран от:

Възложител/инвеститор:

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG (AT), www.egger.com

Архитект:

architekturWERKSTATT Bruno Moser, Брайтенбах (Австрия), www.archimos.at

Изпълнител:

HOLZBAU SAURER, Хьофен (Австрия), www.holzbau-saurer.at

Изпълнение:

март 2010 г. до август 2010 г.

Забележка

Всички показани и споменати декори са имитации.