Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from Austria - German. You would like to stay on this website?

Общи условия

Общи условия

Общите условия, посочени по-долу, важат за договорни отношения с търговци и предприемачи в рамките на техните стопански дейности и с юридически лица по силата на публичното право, включително публично-правни специални фондове.