Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Устойчива на кризата: Групата EGGER приключва финансовата 2020/2021 година с оборот от 3,08 млрд. евро

Устойчива на кризата: Групата EGGER приключва финансовата 2020/2021 година с оборот от 3,08 млрд. евро

Ръст на продажбите в световен мащаб благодарение на новите производствени мощности и особената конюнктура в сектора на строителството и производството на мебели

С приключването на финансовата година на Групата EGGER на 30 април 2021 г. производителят на дървесни материали поглежда назад към дванадесетмесечна особена ситуация. След последствията, свързвани с разпространението на корона вируса в началото на финансовата година, EGGER претърпя рязко увеличаване на търсенето на почти всички пазари от лятото на 2020 г. нататък, което се запази на изключително високи нива и до днес. За да отговори на това търсене, производствените мощности във всички заводи на EGGER се използват максимално и се произвеждат рекордни количества.

Ръководството на Групата EGGER

Ръководството на Групата EGGER, представлявано от Валтер Шигл, Улрих Бюлер и Томас Лайсинг (отляво надясно) отчита силен ръст на търсенето и продължаваща извънредна ситуация.

Като цяло EGGER отчита стабилно развитие на основните си показатели за финансовата 2020/2021 година: Групата генерира приходи от 3 082,8 милиона евро (+8,9% спрямо предходната година) и EBITDA от 622,3 милиона евро (+46,6% спрямо предходната година). Маржът на EBITDA е 20,2% (предишната година 15,0%), коефициентът на собствения капитал е 42,0% (предходната година 37,9%).

„Това ясно развитие показва, че от една страна ние в EGGER се справихме добре с предизвикателствата на пандемията и в същото време се възползвахме много добре от възможностите, които се появиха в нашия бранш. Освен това, новият завод в Бискупиец (Полша) допринесе значително за увеличаването на приходите“, обяснява Томас Лайсинг, говорител на ръководство на Групата и отговарящ за Финанси, Администрация и Логистика.

Рекорден производствен обем


Около 10 400 работници и служители в 20 производствени обекта по света допринесоха за тези резултати и за новия рекорден производствен обем от 9,6 милиона м3 материали от дървесина и дървен материал през тази изпълнена с предизвикателства финансова година. Крайъгълен камък през изминалата финансова година беше въвеждането в експлоатация на 20-ия завод в Лексингтън, Северна Каролина, САЩ - първият завод на EGGER в Северна Америка. Въпреки трудните условия и продължаващата извънредна ситуация заводът успя да влезе в експлоатация по график през септември 2020 г.

Оптимистични перспективи за 2021/2022 г.


В момента е трудно да се правят прогнози поради липсата на надеждни прогнози за развитието на пандемията и въвеждането на евентуални допълнителни ограничителни мерки. Въпреки тези несигурности EGGER очаква положително развитие през финансовата 2021/2022 година.

The EGGER Annual financial report 2020/2021 is online!


Към доклада (EN)