КОНДИЦИОНИРАНЕ

СЪХРАНЕНИЕ И КОНДИЦИОНИРАНЕ

Wood-construction-01-Thermal-insulation.jpg

Прочетете въпросите по-долу, за да научите повече за съхраняването и кондиционирането на EGGER OSB.

Какви са условията за съхранение на OSB плочите?

Като дървесен продукт OSB плочите трябва винаги да се пазят от пряк контакт с вода и да не се излагат на резки промени в температурата и влажността. Има две ситуации, когато говорим за условия на съхранение:

 • Съхранение на склад
 • Съхранение на строителната площадка

a) Съхранение на склад:

 • Винаги съхранявайте плочите в закрито помещение, на сухо и проветриво място, далеч от дъждовни капки и сняг
 • Винаги съхранявайте плочите върху стабилна и хоризонтална платформа
 • Винаги съхранявайте плочите (пакетите) една върху друга с междинни опори (дървени разделители) с еднаква височина, идеално подравнени вертикално
 • Уверете се, че максималното разстояние между разделителите е 80 см с цел избягване на прекомерно изкривяване на плочите на дъното на пакета.
 • Уверете се, че дължината на разделителите е равна на ширината на плочата.
 • Винаги слагайте пакети с еднаква дължина (никога не слагайте пакети с по-големи размери върха пакети с по-малки размер)

b) Съхранение на строителната площадка:

 • Ограничете максимално съхранението на открито на строителната площадка (винаги за предпочитане е съхранението на закрито вътре в сградата)
 • Съхранявайте плочите върху достатъчно високи дървени палети или опори с цел избягване на пряк контакт с вода или растителност
 • Защитете плочите срещу неочакван дъжд или сняг, като ги покриете с водоустойчиви мембрани (пластмасови фолиа, платна за камиони и т.н.)
 • Когато слагате защитата от вода, се уверете, че тя позволява свободно проветряване на плочите отстрани и отдолу
 • Уверете се, че на платното (фолиото) е здраво закрепено и осигурено срещу вятър
 • Отрежете и махнете закрепващите ленти от пакета при доставка на строителния обект, за да се намали напрежението в плочите


Колко OSB пакета (палети) могат да бъдат подредени един върху друг?

Максимално 6 палета на ред (2 тона/палет), за панели с нормален размер (дължина <3 м)

Защо кондиционирането на OSB плочите е важно и как трябва да се извърши?

При доставка от склада на производителя съдържанието на влага на плочите е 5-6%. По пътя към крайното място за монтаж (включително транспорт, съхранение на склад при дистрибутора и съхранение на строителния обект), съдържанието на влага в плочите се увеличава, тъй като влагата съответства на условията на околната среда.

За да се предотврати промяна на размерите по отношение на дебелината, дължината или широчината на панелите (подуване, разширяване или свиване) поради навлизане на влага в плочите, те трябва да се оставят да достигнат равновесната си влажност (EMC), преди да бъдат фиксирани върху опорите.

Това се нарича кондициониране и се прави за период от минимум 48 часа преди монтажа, като панелите се съхраняват в условията на околната среда, в която ще бъдат монтирани. Правилният начин за кондициониране на плочите е да се оставят свободно на пода върху дървени летви или да се облегнат на стената с пъхнати дървени разделители под дългата страна. За осигуряване на правилна вентилация трябва да се пъхнат два дървени разделителя вертикално между панелите.

Специално внимание трябва да се обърне на плочите с профил нут и перо, които трябва да бъдат поставени само върху страната с жлеба

Колко е максимално допустимото време за съхранение на OSB плочите?

Ако се съхраняват в сухи и проветриви условия и на закрито, защитени от дъжд, сняг и слънце, срокът на съхранение на OSB плочите е неограничен (години).