Класификация и гаранция

ДЕФИНИЦИЯ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Wood-construction-08-Processing-126x100.jpg

Научете повече за продължителността на живот на EGGER OSB и каква гаранция предлагаме по-долу.

Какво е OSB?

OSB е инженерно проектиран равен и твърд дървен панел от напречно ориентирани дървесни нишки с избрано качество, слепени със синтетична смола при висока температура и налягане. В зависимост от техническия им клас (тип) и тяхното предназначение плоскостите могат да бъдат използвани в суха или влажна среда.

Колко вида OSB плоскости съществуват и какво е предназначението на всяка една от тях?

Съгласно стандарта EN 300 има 4 вида OSB със следните технически класове::

  • OSB/1 → неносеща плоча за обща употреба в суха среда (експлоатационен клас 1)
  • OSB/2 → носеща плоча за употреба в суха среда (експлоатационен клас 1)
  • OSB/3 → носеща плоча за употреба във влажна среда (експлоатационен клас 1 и 2)
  • SB/4 → плоча с повишена товароносимост за употреба във влажна среда (експлоатационен клас 1 и 2)


От тях в момента OSB/3 е най-използваният продукт в Европа. Стандартните OSB плоскости имат нешлифовани повърхности и остри ръбове, но е възможно и производство с гладки/шлифовани повърхности и фрезовани ръбове (от 2-те или 4-те страни, профил "нут и перо").

Кои са основните характеристики на OSB?

OSB е равна и твърда плоча с изключителни механични свойства и стабилност на размерите. Предимно се използва като конструктивен материал (подова конструкция, обшивка на покриви и стени), но също служи като пароизолация и херметически слой, когато се използва във външните компоненти на къщи с дървена конструкция.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТ И ГАРАНЦИИ

Wood-construction-10-Safety.jpg

По-долу ще намерите най-често задаваните въпроси относно плочите EGGER OSB, включително предвиденото използване и характеристики на продуктите.

Каква е продължителността на живот на OSB плочите?

Ако правилно се съхраняват, транспортират, обработват, монтират и поддържат през целия живот на сградата, OSB плочите запазват непроменени механичните си характеристики в продължение на поне 50 години.

Дава ли фирмата EGGER някакви гаранции за своите OSB плочи?

Фирмата EGGER изпълнява всички свои задължения като производител съгласно Европейския регламент за строителните продукти (CPR). Съответните документи представляват декларациите за експлоатационни показатели за всеки продукт с маркировката CE.