Развитие на персонала

Personnel Development Специализирани обучения, междуличностни умения, лидерски програми – да работиш в EGGER означава непрекъснато да се учиш на нови неща. У всеки служител има силни страни и потенциали, които ние целенасочено насърчаваме. На ежегодна среща разговор със служителите определяме бъдещата посока на развитието им и заедно с тях набелязваме съответните подходящи мерки за развитие.

Каталог на курсовете за обучение

Имаме определени общогрупови стандарти, които предвиждат специални обучения за отделните нива служители. Така даваме възможност на служители без управленски функции да посетят курсове по Microsoft Office или да повишат квалификацията си в курсове по самоуправление и времеви мениджмънт. Началниците на отдели, например, могат да задълбочат своите знания по бизнес администрация или да усвоят нови техники за презентиране.

Нашите програми за специалисти

IT.step & LOG.step

С нашите образователни програми за IT-специалисти и експерти в логистиката нашите служители са винаги добре подготвени за бъдещето. Поетапното структуриране на програмите гарантира последователно усъвършенстване на нашия екип. Така създаваме дългосрочни възможности – за нашите служители и за цялата компания.

Start Up Sales

В петмесечен курс на обучение целенасочено подготвяме участниците за бъдещите им задачи като регионални мениджъри по продажбите на EGGER. Наред с основното, специфично за продажбите обучение тук се акцентира също и върху развитието на социалните умения.

Стажантска програма за закупчици на дървесина

Закупуването на дървесина е от централно значение за нашата компания. Ето защо сме разработили наша собствена програма за обучение на стажанти, която за десет месеца превръща участниците във висококвалифицирани служители в нашия екип за закупуване на дървесина.

Six Sigma

Six Sigma е международно призната и доказала се система за оптимизация на процесите, която позволява целенасочено да подобрим вътрешните процеси в EGGER, за да отговорим възможно най-добре на желанията на нашите клиенти. В нашите собствени курсове за обучение по Six Sigma участникът се научава на сложния занаят да прилага този инструмент.

Нашите лидерски програми

Около 80% от нашите мениджъри идват от собствените ни редици. За нас е от изключителна важност управленските позиции да се заемат от наши кадри, затова сме разработили три програми за повишаване на квалификацията. Курсовете за обучение на мениджъри „Pulse“ и „Spirit“ са структурирани един след друг и са насочени по-специално към производствени ръководители, регионални мениджъри и управленски кадри в областта на услугите.

Startklar

Програмата за млади лидери се фокусира върху насърчаването на социални и производствено-икономически умения в международен контекст. Екипи от цялата Група завършват след година и половина няколко основни курса на обучение за потенциални млади лидери и заедно осъществяват конкретен проект. При тези проекти правилното лидерско поведение и стратегическа работа се овладяват в мрежи.

Импулс

В рамките на базисната програма за обучение „Impuls“ нови мениджъри имат възможност да задълбочат своите управленски знания и да усвоят актуални методи на управление. На международни практически семинари се затвърждават приложими в мащабите на Групата подходи и се изграждат важни умения.

Spirit

В стратегически ориентираното обучение за мениджъри „Spirit“ на всеки две години се срещат управленски кадри от всички специалности. В рамките на два дни се обсъждат съществуващи корпоративни цели и системи за управление, генерират се нови знания, а собствените лидерски умения се разширяват.

Местни лидерски програми

За развитието на лидерските умения на средно управленско ниво се организират дни на лидера в различните държави, които са съобразени с националната специфика.

Training with system