Съхранение и транспорт

Когато става въпрос за логистични процеси, те биха били немислими без тях: нашите служители от отдел Подготовка и планиране на производството и от отдел Складово и транспортно стопанство.

Ние имаме реален поглед

Нашите служители от Подготовка и планиране на производството извършват всички необходими подготвителни дейности за ефективно производство на нашите материали на дървесна основа. Като свързващо звено между продажби и производство те запазват реална представа дори в най-сложните случаи: от изчисляването на срокове до съставянето на графици. Тяхната компетентност се търси и при планиране на персонала и осигуряване на качеството.

Ние доставяме на място

Нашите служители от Складово и транспортно стопанство са истински експерти по оптимизиране. За една международна компания транспортирането на големи количества товари е ежедневно предизвикателство. Това важи както за вътрешния поток на стоки, така и за доставката на наши продукти в цял свят. Кой е най-краткият, най-икономичният и най-рационалният път? Тези наши експерти знаят отговора.