Производствено-развойна дейност

Тук ще срещнете истински хора на действието: в отделите Технология, Производство, Оптимизация на процесите, Закупуване, Управление на качеството и Развитие.

Ние не се боим от работа

Нашите служители в отделите Оборудване и техническа поддръжка, както и тези в Производство, участват непосредствено в производствения процес и осигуряват безупречното му протичане. От качествения контрол на нашите продукти до ремонта на машините – нашите служители бързо се залавят за работа, като никога не губят усет за нещата.

Ние правим нещата по-добре

Отдел Оптимизацията на производствения процес се грижи за това да произвеждаме възможно най-ефективно и икономически най-изгодно. Той се занимава с планирането и управлението на производствените процеси, като непрекъснато се стреми да ги усъвършенства. След това служителите в Управление на качеството гарантират, че нашите продукти правят това, което обещават. На тях нищо не може да им се изплъзне – само така можем да отговорим на високите очаквания на нашите клиенти.

Ние мислим креативно

Технология и развойна дейност играе важна роля в EGGER. От товароустойчиви структури тип „пчелна пита“ в нашите леки плоскости до подобрени шлиц сглобки при акустичните продукти – ние непрекъснато усъвършенстваме нашия асортимент, като обръщаме конкретно внимание на изискванията на пазара. Тук се търсят хора с експертни познания, които преследват и понякога неконвенционални идеи и решения!

Ние закупуваме на място

Какво щеше да бъде EGGER без дървесината? Нашите служители в Закупуване много добре знаят колко много се нуждаем от нашата любима суровина. Те са в постоянен контакт с нашите търговски партньори и имат нюх за най-добрите условия на пазара. Високите изисквания за качеството на EGGER започват още при закупуването – от избора на дървесина до щадящия околната среда и природните ресурси транспорт до нашите заводи.