Позициониране и пазарна реализация

От склада до клиента: заедно с Продуктов мениджмънт отделите Маркетинг и Пласмент неизменно са отдадени на потребностите на клиентите.

Ние познаваме клиента

Служители от Маркетинг, Пласмент и Продуктов мениджмънт се грижат за това марката EGGER да бъде разпространена в цял свят. Трите отдела работят в тясно сътрудничество:

Нашите продуктови мениджъри са много добре осведомени за потребностите на пазара. Те правят анализи на пазара и конкуренцията, инициатори са на подобренията в продуктите и отговарят за непрекъснатото актуализиране на нашия продуктов асортимент.

След това в отдел Маркетинг, в координация с Продуктов мениджмънт, се разработват добре обмислени маркетингови стратегии за запознаване на хората с нашите продукти. В този процес са активно включени и служители от отдел Комуникации и отдел Цифрови медии. За графичното представяне на нашия цялостен корпоративен облик се грижи нашият Графичен отдел - от дизайна на брошурите ни до оформлението на обяви и реклами.

Последното звено във веригата са нашите служители по продажбите. Те са и директното свързващо звено с клиента. Вдъхновено представят пред клиентите нашия асортимент и лично ги убеждават в достойнствата на нашите продукти.