Организация и контрол

Те се грижат за безпрепятствено протичане на процесите: нашите екипи в отделите Финанси, Информационни технологии и Човешки ресурси.

Ние мислим с един ход напред

Контролинг, счетоводство или финансов мениджмънт – навсякъде, където става въпрос за пари, се търси съобразителност и точност. Нашите служители потвърждават поръчки, оценяват финансови възможности и рискове и се грижат всички наши бизнес дейности да се извършват надлежно и икономически ефективно. Така нашата компания и в бъдеще ще се издига върху солидна основа!

Ние сме мрежови специалисти

Служителите от Информационни технологии: в дигиталната епоха би било немислимо без тях като експерти по техническите въпроси. Нашите компютърни специалисти обаче са много повече от обикновени системни администратори. От счетоводството през управлението на персонала до логистиката те разработват софтуерни решения за всички наши фирмени отдели, като не губят от поглед цялостната картина.

Ние познаваме хората

EGGER не може да съществува без ангажираността и мотивацията на своите служители. Отговорна задача на нашия отдел Човешки ресурси е да избере сред множеството кандидати точно тези, с които наистина си подхождаме. Освен това хората от този отдел отговарят и за разработването на програми за повишаване на квалификацията. Те разпознават индивидуалния потенциал на всеки служител в EGGER и се грижат да може да се разгърне по възможно най-добрия начин.