Многостранност

Нашите служители са гарантите за нашия успех. При това техните задачи са така разнообразни, както е продуктовият ни асортимент: началникът смяна в производството, който осигурява оптималното протичане на работата, продуктовият мениджър, който презентира нашите нови функционални подови настилки на международния панаир на дървесината, или приветливите дами и господа в приемната, които се грижат за положителното първо впечатление у всеки гост.

Индивидуалността на всеки един от нас поотделно прави нашата компания динамична – заедно ние сме EGGER!

Производствено-развойна дейност

Производствено-развойна дейност

Тук ще срещнете истински хора на действието: в нашите отдели Технология, Производство, Оптимизация на процесите, Закупуване, Управление на качеството и Развитие.

Продължи

Съхранение и транспорт

Съхранение и транспорт

Когато става въпрос за логистични процеси, те биха били немислими без тях: нашите служители в отдел Подготовка и планиране на производството и отдел Складово и транспортно стопанство.

Продължи

Позициониране и пазарна реализация

Позициониране и пазарна реализация

От склада до клиента: заедно с Продуктов мениджмънт отделите Маркетинг и Пласмент неизменно са отдадени на потребностите на клиентите.

Продължи

Организация и управление

Организация и управление

Те се грижат за безпрепятствено протичане на процесите: нашите екипи в отделите Финанси, Информационни технологии, Логистика, Човешки ресурси, Подготовка и планиране на производството.

Продължи