Истинските хора на действието разказват...

Joan Iborra Rubio

Хуан Ибора Рубио, инженер енергиен мениджмънт, завод Хексам, Великобритания


В EGGER от 2013 г.

Моля опишете Вашето израстване в образователен и професионален план и по-специално различните длъжности, които сте заемали досега в EGGER.

Имам магистърска степен по инженерна химия от Политехнически университет Валенсия. Защитих магистърската си дисертация в Кралския технологичен институт в Стокхолм. По време на следването си направих два стажа: единият в лабораторията на една обществена болница, а другият в отделите за качествен контрол и научноизследователска и развойна дейност при производител на почистващи и дезинфекционни препарати.

След завършване на следването се преместих в Англия. За да усъвършенствам английския си, работих временно на рецепцията на един хотел в Лондон. Кандидатствах за инженерни позиции в цяла Англия и тогава бях подал документи по една обява за завода на EGGER в Барони: обаждането от отдел ЧР, който беше разгледал кандидатурата ми, беше много изненадващо за мен. Имаше свободно място в областта на топлинната и електрическа енергия в завода в Хексам, за която те предполагаха, че ще е по-подходяща за моите умения и опит.

След това се явих на интервю за работа в Хексам, разведоха ме из завода и накрая получих предложение от април 2013 г. да започна работа там като стажант в енергийния сектор. След като изучих всичко за енергийната централа и свързаните с нея отдели, само година по-късно, през август 2014 г., вече бях инженер в енергийния мениджмънт.

Защо избрахте EGGER за свой работодател?

Трябва да призная, че преди да започна работа тук не знаех много за EGGER.

Когато видях свободното място и се поинтересувах, бързо разбрах обаче, че EGGER е голям международен производител - точно такава компания търсех и аз. Затова кандидатствах за мястото.

Когато дойдох в завода за интервюто, осъзнах, че наистина бих искал да работя тук. Стажантската програма ми беше подробно обяснена по време на интервюто. Разбрах, че ще работя по енергийни теми, което винаги е било моя професионална цел.

Въпреки, че да работя в областта на енергетиката за мен беше най-важният критерий, мащабите на завода и високотехнологичното оборудване силно ме впечатлиха. Напуснах завода с много добро първо впечатление и се надявах да ми предложат работата.

Разкажете за първите си седмици и месеци в EGGER.

Първите седмици и месеци за мен бяха непрекъснат процес на учене, по време на който бях придружаван от моя началник, ръководителя на енергийната централа, и асистента по енергетика и околна среда. През първите няколко седмици следвах колегите си на всяка крачка и прекарвах много време с нашите оператори, за да разбера производствения процес на сурови ПДЧ и функционирането на енергийната централа. Тогава често бях насърчаван да задавам въпроси и по този начин да получавам от другите колкото е възможно повече информация.

Тъй като дотогава не знаех нищо за производствения процес на суровите ПДЧ, този период беше голямо предизвикателство за мен. Но благодарение на цялата помощ и подкрепа, която получих, успях да натрупам доста основни познания.

Скоро след като започнах работа енергийната централа бе пусната отново в експлоатация. Това бе чудесна възможност за мен – съвместна работа в екип с хора от различни области: там имаше колеги от отделите за електрически и механични системи, както и колеги от други заводи на групата EGGER и външни експерти с различни специалности. Дискусиите и съвместната работа с тях в рамките на този проект ми дадоха възможност да науча още повече за процесите в EGGER и по-специално в електроцентралата.

Какви са Вашите основни задачи и отговорности в момента?

В момента като инженер (енергиен мениджмънт) съм отговорен за управлението и за финансовите отчети на енергийната централа и помагам в експлоатацията и мониторинга на мрежата за термично масло.

Контролираме топлината, която се генерира в завода за вътрешни консуматори. Освен това отговарям също за мониторинг и планиране на потреблението на енергия, доставена отвън (напр. електричество и природен газ). За да можем по-добре да управляваме и контролираме всички използвани от нас енергийни източници, работя по въвеждането на система за енергийно управление, която ще ни помогне да оптимизираме консумацията на енергия и да определим потенциалните възможности за енергоспестяване с цел по-висока енергийна ефективност в завода.

Работя също в сътрудничество с отделите по безопасност, здраве и околна среда, когато става въпрос за изпълняване на изискванията за опазване на околната среда (напр. от докладите на ЕС за търговия с емисии или по споразумението за опазване на климата).

Кои аспекти от Вашата работа харесвате най-много?

Харесва ми наистина всичко, което правя в рамките на моята работа, особено разнообразието. На работно си място не съм ограничен само в тясно специализирана област на инженерството, а участвам и в цяла редица проекти. Част от моите задължения, които изпълнявам с удоволствие, е мониторингът на специфичното за завода енергопотребление. При създаване на топлинни баланси могат да се видят различни процеси и да се открие къде има възможност за подобрения. Работата по проекти също ми харесва, защото при нея мога да работя в сътрудничество с хора с различен бекграунд. Това ми дава възможност да получа знания в области, в които иначе не работя, и да се запозная с процесите от друг ъгъл.

Според Вас кое прави EGGER добър работодател?

Мнението ми от всичко взето заедно е, че EGGER е компания, която се грижи за своите служители, което е много важно за мен. EGGER дава възможност на всеки да се развива и да направи кариера в компанията. Например за двете години, откакто съм тук на работа, ходих на много курсове за обучение, които ми помогнаха и продължават да ми помагат да развивам уменията си. Отскоро съм в програмата „Startklar“ – програма за обучение на млади лидери в рамките на цялата група EGGER. Тази програма ми дава възможност да работя съвместно с колеги от различни места и да се уча от техния опит. Към това се отнася и възможността да посетя най-големите заводи в Групата.

Какво най-много Ви харесва в Хексам, околността, тукашния живот, местата за туризъм и т.н.?

Харесва ми да живея в Хексам, защото е малък и спокоен град, който предлага всичко, от което човек има нужда. Освен това Хексам е недалеч от Нюкасъл. Обичам да ходя в Нюкасъл от време на време да пазарувам, да гледам футболни мачове или просто да си прекарвам деня там. Историческата част на Нортъмбърланд също много ми харесва: римските руини и замъци и красивата природа. Но най-хубавото от това да живееш тук, без съмнение, са хората: личният ми опит показва, че хората в Североизточна Англия са много мили и открити. Те ме карат да се чувствам добре дошъл, а това е много важно за мен.

 
 

Назад към общия преглед