Специалисти и експерти

Правилното ноу-хау е от решаващо значение, за да се наложим в дългосрочен план като лидери в бранша. От години ние сме убедителни на пазара с модерни продукти с високо качество. Нашите екипи от специалисти в 17 европейски завода и поделения гарантират целева разработка, производство и пускане на пазара на нови идеи от дървесина.

Експертиза от А до Я
Всяко отделно направление на компанията разполага с важни експертни познания. В ежедневната ни работа прекият обмен между нашите специалисти е от изключителна важност. Отчитат се актуални потребности на пазара с цел разработване на нови продуктови решения, проверява се технологията на производство, за да се оптимизират работни процеси или се тестват технически решения за укрепване на съществуващи връзки с клиенти.

Оптимални общи условия
Все пак иновация се създава само в подходящата среда. В международна компания като EGGER това означава: да се дава свобода на действие, да се насърчават силните страни на индивида, да се генерират нови знания и да се цени работата на всеки един. Така нашите експерти могат да разгърнат пълния си потенциал.

Да работиш в EGGER означава също и непрекъснато да учиш още и още. Ние насърчаваме поетапно усъвършенстване чрез тясноспециализирани курсове за повишаване на квалификацията. Мерките за развитие се определят заедно на база на поставени лични цели.
Те варират от професионални курсове за мениджъри през международни учебни програми до обучения за лидери. Повече информация относно нашите възможности за повишаване на квалификацията и развитие ще намерите тук.

Успешни като екип
На нашите специалисти се пада също важната задача да насърчават младите служители и да им предадат знанията си. В ролята си на наставници те осигуряват устойчиво образование и укрепват сплотеността в отделните екипи. Като модели за подражание те определят еталона за качествена и отговорна работа в цялата компания.

Ние имаме високи изисквания към специалистите и експертите при нас. В същото време искаме да отговорим и на техните очаквания. Така отличната работа среща отличния работодател – тази мощна комбинация ни позволява заедно да сме готови за успешно бъдеще!