Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Отзиви Start Up – Програма за придобилите професионална квалификация и завършилите висше образование

Тук сме събрали някои отзиви от служители, които вече са завършили програмата Start Up.

Иля Городничин

"За мен Start Up е изграждане на междусекторна и трансгранична мрежа от контакти с моя партньор в обучението, моя ръководител и моя ментор.”
Иля Городничин, Продажби, Русия

"За мен Start Up е структурирана така, че да се научи повече за това как работи EGGER по отношение на стратегия, структура и ценности.”
Лисе Мулен, Технологии и производство, Франция

Lise Moulin
Замфир Силаги

"За мен Start Up е запознаване от близо с разнообразието на EGGER - различните заводи и различните процеси."
Замфир Силаги, Логистика, Румъния

"За мен Start Up е поемане на отговорност за своята област и за собственото си развитие."
Катрин Гюртлер, Финанси, Австрия

Катрин Гюртлер