Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Надхвърлящи рамките на един отдел и тясноспециализирани курсове за обучение

Надхвърлящи рамките на един отдел курсове за обучение

Надхвърлящи рамките на един отдел и тясноспециализирани курсове за обучение

Верни на мотото "Заедно вдъхновяваме, заедно се развиваме повече", ние предлагаме на нашите служители разнообразни възможности за развитие, надхвърлящи рамките на един отдел. Чрез тях се насърчават както формите на сътрудничество (включително управление на проекти, работа в екип), така и разбирането на сложни взаимоотношения и разпознаването на възможности за оптимизация (включително Six Sigma).

Освен това се предлагат разнообразни обучения за насърчаване на предприемаческото мислене, както и за личностно развитие, като например курсове по времеви мениджмънт и самоуправление.

Специализирани курсове за обучение

Специализираните курсове за обучение включват от обучение за пожарна безопасност и оказване на първа помощ за целия отдел до техническо обучение като шофьорска книжка за управление на мотокари и юридически курсове за съответните длъжности.

И тук служителите често имат възможност да се обучават много практически и от първа ръка от вътрешни обучители.

Специализирани курсове за обучение