Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

EGGER Campus - платформа за повишаване на професионалната квалификация

EGGER Campus - платформа за повишаване на професионалната квалификация

Да работиш в EGGER означава непрекъснато да се развиваш. Структурираните мерки за обучение и развитие създават необходимата рамка за постигане на съвместен напредък. Така придобиваме уменията, които ни правят годни за бъдещето.

Приносът на всеки един служител е необходим, за да можем заедно като компания да направим стъпките към едно успешно бъдеще. Всички предложения за образование и повишаване на квалификацията са обединени в EGGER Campus. Така всеки служител има възможност да се развива както в своя завод, така и за определени програми извън завода.

Какви са целите на EGGER Campus?

  • Целево обучение за всички служители
  • Нови възможности за личностно развитие
  • Прозрачно обучение и повишаване на професионалната квалификация
  • Укрепване на вътрешния пренос на знания

EGGER CAMPUS понастоящем включва следните области:

  • EGGER Kompakt
  • Курсове за обучение, надхвърлящи рамките на един отдел
  • Специализирани курсове за обучение
  • Стратегически програми за развитие

За да оценим максимално нашите служители, за нас ключът към успеха е идеалният микс. От програми в клас до онлайн курсове и комбинации от онлайн обучение и обучение в клас, подходящият формат се избра в зависимост от целта на обучението и целевата група. Освен това се предлагат и отделни мерки, като напр. коучинг или "обратна връзка от няколко източника" за ръководни кадри.

Открийте областите на EGGER Campus:

EGGER Kompakt

EGGER Kompakt

Курсове за обучение, надхвърлящи рамките на един отдел

Курсове за обучение, надхвърлящи рамките на един отдел

Специализирани курсове за обучение

Специализирани курсове за обучение

Стратегически програми за развитие

Стратегически програми за развитие