Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Кариера> Работна среда> Многостранност

Многостранност

Производство и развойна дейност

Производство и развойна дейност

Нашите служители в отделите Технология и поддръжка и Производство са пряко ангажирани в производствения процес и се грижат за безпроблемното му протичане.

Оптимизация на процесите гарантира, че можем да произвеждаме колкото е възможно по-ефективно и по-икономично. Нашите служители за управление на качеството след това гарантират, че нашите продукти отговарят на високите очаквания на нашите клиенти.

Технология и развойна дейност играе важна роля в EGGER. Ние развиваме непрекъснато продуктовия си асортимент, като се съобразяваме с изискванията на пазара.

Нашите служители в Закупуване знаят с точност какво количество от нашата любима суровина дървесината е нужно. Те са в постоянен контакт с нашите търговски партньори и познават условията на пазара много добре. Високите изисквания за качеството на EGGER започват още при закупуването.

Съхранение и транспорт

Нашите служители от отдел Планиране на производството и от отдел Складовои транспортно управление извършват всички необходими подготвителни дейности за ефективно производство на нашите материали на дървесна основа.

Като свързващо звено между продажби и производство те запазват реална представа дори в най-сложните случаи: от изчисляването на срокове до съставянето на графици. Тяхната компетентност се търси и при планиране на персонала и осигуряване на качеството.

Нашите служители от Складово и транспортно управление са истински експерти по оптимизиране. За една международна компания транспортирането и съхранението на големи количества товари е ежедневно предизвикателство. Това важи както за вътрешния поток на стоки, така и за доставката на наши продукти в цял свят.

Съхранение и транспорт
Positioning & marketing

Позициониране и пазарна реализация

Служители от Маркетинг, Пласмент , и Продуктов мениджмънт се грижат за това марката EGGER да бъде разпространена в цял свят.

Нашите продуктови мениджъри правят анализи на пазара и конкуренцията, инициатори са на подобренията в продуктите и отговарят за непрекъснатото актуализиране на нашия продуктов асортимент. След това в отделМаркетингв координация с Продуктов мениджмънт, се разработват добре обмислени маркетингови стратегии за запознаване на хората с нашите продукти. . В този процес са активно включени и служители от отдел Комуникации и отдел Цифрови медии. Заграфичното представяне на нашия цялостен корпоративен облик се грижи нашият Графичен отдел - от дизайна на брошурите ни до оформлението на обяви и реклами.

Нашите служители по продажбите са директното свързващо звено с клиента. Вдъхновено представят пред клиентите нашия асортимент и лично ги убеждават в достойнствата на нашите продукти.

Организация и контрол

Те се грижат за безпрепятствено протичане на процесите: нашите екипи в отделите Финанси, Информационни технологии и Човешки ресурси.

Контролинг, счетоводство , или финансов мениджмънт - нашите служители потвърждават поръчки, оценяват финансови възможности и рискове и се грижат всички наши бизнес дейности да се извършват надлежно и икономически ефективно.

Служителите от Информационни технологии: Нашите компютърни специалисти са много повече от обикновени системни администратори. От счетоводството през управлението на персонала до логистиката, те разработват софтуерни решения за всички наши фирмени отдели.

Нашият отдел Човешки ресурси подбира сред множеството кандидати точно тези, с които наистина си подхождаме. Освен това хората от този отдел отговарят и за разработването на програми за повишаване на квалификацията. Те разпознават индивидуалния потенциал на всеки служител и се грижат той да се разгърне по възможно най-добрия начин.

Financiar Administrativ