Обучение @ EGGER

От техника в дървообработването до офис мениджъра ние сами обучаваме нашите специализирани кадри в различните професии. Всяка година в нашите заводи и поделения се обучават около 80 млади хора в 18 различни професии.

Transformer

Започнете Вашето обучение в EGGER и за няколко години ще се превърнете в истински специалист. Ние предлагаме перфектни общи условия. С курс за професионална квалификация, завършен в EGGER, ставаш част от най-търсените млади професионалисти в твоята област и пред теб се отварят безброй врати.