Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Отличия за постижения в устойчивостта на Групата EGGER

Отличия за постижения в устойчивостта на Групата EGGER

Устойчивото икономическо управление е важна част от корпоративната стратегия на Групата EGGER. Тези усилия се отразяват и в оценката на външни институции. EGGER съумя да получи две отличия в рейтинги за устойчивост: статус Prime в ISS ESG Corporate Rating и сребърен медал от EcoVadis.

Отличия за постижения в устойчивостта на Групата EGGER

EGGER носи отговорност както за продуктите, които произвежда, така и за служителите и обществото и ориентира дейността си към бъдещите поколения. „Много сме доволни от отличните оценки на водещите световни агенции за ESG рейтинг. В същото време техните анализи ще ни дадат повод да идентифицираме потенциалите и да продължим да подобряваме устойчивостта си в бъдеще“, казва Улрих Бюлер, ръководител на продажбите и маркетинга в Групата EGGER.

Статус ISS ESG Prime:

ISS ESG  е една от водещите рейтингови агенции в сегмента на устойчивите инвестиции. Тя за първи път даде на Групата EGGER въз основа на нейния Доклад за устойчивост 2019/2020 г. рейтинг Prime, който е запазен за най-добрите компании в съответните им браншове. ISS ESG ползва научно обоснована концепция за оценяване. Оценява се нефинансова информация от областта на околната среда, социалната сфера и организацията и управлението. Оценката на устойчивостта на компанията се извършва с помощта на около 100 критерия, специално подбрани за всеки бранш. Компаниите получават рейтинг Prime, ако отговарят или надвишават изискванията за устойчивост, определени от ISS ESG за съответния бранш. В своя бранш Групата EGGER е класирана в първите 3 от 46 компании, проучвани от ISS ESG.

Статус ISS ESG Prime:

Сребърен медал от EcoVadis:

EcoVadis една от най-големите световни рейтингови агенции в областта на устойчивостта, за втори път отсъжда на EGGER сребърен медал. С това производителят на дървесни материали се нарежда сред първите 25 процента от всички включени в оценката компании в бранша. Фокусът на оценката пада върху 21 критерия, разделени в четири тематични области: околна среда, трудови и човешки права, етика и устойчиво снабдяване. EGGER успя да повиши общата си оценка в сравнение с последния EcoVadis рейтинг и в своя бранш е сред първите 5 процента от оценените компании.

Сребърен медал от EcoVadis