Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Философия

Философия EGGER

Философия EGGER

Какво отличава EGGER? - Всички ние.

EGGER е голямо, активно, международно семейство. Зад това описание са 60 националности в 20 завода и 26 търговски офиса в цял свят.

Всички членове на това семейство работят всеотдайно, формирайки корпоративната група на EGGER. Те определят EGGER чрез тяхната отдаденост, опит, и лоялност.

Създаваме повече от дърво

Мисията на EGGER

Нашите ценности са динамика, лоялност, отговорност и доверие, както и запазването на пионерския дух, присъщ на семейната фирма EGGER.

Постигаме устойчиво развитие на фирмата в международен план със собствени сили, запазвайки независимостта си.

Ние предоставяме на нашите клиенти иновативни решения и пазарно ориентирани продукти и услуги, базирани на естествения и възобновяем материал - дървото.

Визия EGGER

Визия EGGER

Ние сме водещ бранд за решения на дървесна основа

Международно присъствие: Произвеждаме и продаваме в Европа, но и в Америка. На стратегически важни пазари без собствени производствени бази, разкриваме наши продажбени офиси. А на експортни пазари без продажбени офиси работим съвместно със стратегически клиенти.
Иновации: Развитието и усъвършенстването на нашите продукти, процеси и услуги се основават главно на ползите за клиентите и са в основата за повишаване на производителността и по този начин за нашата дългосрочна рентабилност.
Интеграция: Ние обединяваме всички партньори, участващи във веригата на добавената стойност, от клиентите до доставчиците.
Идентификация: Ние сме най-добрият работодател на пазара на труда в нашия отрасъл.

Основни принципи на фирмата EGGER

Нашите ценности като фамилна компания

  • Ние се смятаме за прозрачна и модерна фамилна компания и така се представяме и на пазара на труда.
  • Устойчивото и по-нататъшното развитие на предприятието, за да бъде то предадено на поколенията, са на преден план при вземане на нашите решения.
  • Човечността, доверието, взаимното уважение и лоялността определят постъпките ни в ежедневието.
  • Ние държим на дадената дума (ръкостискане).
  • Професионализмът и бързото вземане на решения са важни белези на успеха.
  • Нашите идеали и ценности (качество, човечност, перспектива) са живи.

Нашите услуги за нашите клиенти

Създаването и изграждането на дългосрочни връзки с нашите клиенти е в основата за общия успех.
Устоите на нашата работа са надеждно качество, компетентност в дизайна и приложната техника, професионална консултация и свързани с продажбата услуги. Всички наши услуги се ориентирани към настоящи и бъдещи нужди на клиента.

Нашите критерии за качество

За нас качеството означава изпълнение на дефинирани изисквания във всички области.
Ние се ангажираме за непрекъснато подобряване, документирано със сертифицирана система за управление.

Нашите служители и ръководители

Ние се отнасяме с уважение помежду си. Изискваме висока мотивираност и подходяща информация и насърчаваме обучението и усъвършенстването.
Особено много ценим опита, приемствеността и дългогодишното сътрудничество.
Нашите ръководители идват на първо място от компанията. Отличават се с висока управленска компетентност и образцово поведение.

Нашата организация

Ние имаме децентрализирана организация, структурирана по сфери на дейност и регионални единици. Централно се ръководят само онези функции, които имат ефект за синергията и производителността или са стратегически необходими.
Имаме кратки и ясни пътища за вземане на решения.
Вътрешните регламенти и задължителните доклади са основата за надлежно управление на предприятието.
Стратегическата посока на фирмената група се задава от собствениците и ръководството на групата, подкрепяни от щаба на групата и ръководствата на подразделения.
Целите на нашето предприятие се определят заедно и се преследват на собствена отговорност.

Нашата социална среда

В съответствие с нашите фундаментални ценности ние уважаваме нравите и обичаите на страните и регионите, в които развиваме дейност.
Ние се интегрираме в живота на съответната среда.
Насърчаваме набирането на квалифицирани служители и ръководители от регионите, в които работим.

Нашата околна среда

Стойчивото използване на суровини е висш приоритет за нас.
Постигаме го с добив на енергия от собствени електроцентрали на биомаса, с най-модерните ресурсоопазващи технологии на преработка и екологосъобразни логистични системи.

Нашите информационно- съобщителни системи

Ние съзнателно инвестираме в ориентирани към бъдещето информационно-съобщителни системи.
С тях управляваме нашето предприятие ефективно, включвайки партньорите си в съотносимите за тях процеси на създаване на стойност.