Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Закупуване на маркетингови услуги

Закупуване на маркетингови услуги

Закупуване на маркетингови услуги
Ние непрекъснато се стремим към дългосрочни партньорства и постоянно сътрудничество с нашите доставчици. Ние определяме единни стандарти, за да можем да изпълним нашите изисквания за устойчиви дейности заедно с партньорите си. Непрекъснатият растеж и интернационализацията развиват нашите дейности по снабдяването, позволявайки непрекъснато увеличаване на броя на нашите доставчици и разширяване на нашата стратегия в областта на снабдяването.

Групите продукти, които снабдява Закупуване на маркетингови услуги

  • Видове печат
  • Рекламни и промоционални артикули
  • Колекции, стенни табла, мостри
  • Пазарни проучвания и консултантски дейности
  • Услуги на агенции
  • Изложбени щандове и мероприятия
  • Оборудване за изложбени зали
  • POS материали (демонстрации, излагане на продукти, мостри на плоскости и др.)
  • Мебели и интериорен дизайн
  • Етикети

Искате ли да работите с нас?

Тогава станете част от нашата верига за създаване на стойност и се регистрирайте директно на нашата платформа за доставчици ARIBA.

Моля, изберете областта Маркетинг, за да бъдете включени в правилната линия за доставки! 

Wernher Unterrainer

Колекции, рекламни и промоционални артикули, видове печат, пазарни проучвания и консултантски дейности, услуги на агенции


Свържете се с нас

Manfred Treffer

Изложбени щандове, POS материали, оборудване за изложбени зали, мебели и интериорен дизайн, етикети.


Свържете се с нас