Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Екология > Производство на материали от дървесина

Производство на материали от дървесина и облагородяване

Производство на материали от дървесина и облагородяване

За постоянното подобряване на екологичността на нашия производствен процес залагаме на международно сертифицирани системи за управление на енергията и околната среда по ISO 14.001.

Нашите фабрики Унтеррадлберг (2009), Хексам (2010), Радауци (2010), Рион де Ланде (2013), Гифхорн (2013), Санкт Йохан в Тирол (2013), Вьоргл (2013), Мариенмюнстер (2014), Беверн (2014), Брилон (2015), Бюнде (2015) и Рамбервилер (2016) вече са отличени със световно признатия стандарт за системи за управление на околната среда. Целта е в бъдеще всички фабрики на EGGER да бъдат сертифицирани по ISO 14.001.

Германските обекти на EGGER в Брилон, Беверн, Гифхорн, Бюнде, Мариенмюнстер, Висмар, Хексам и Барони имат сертификация по ISO 50.001.

Този стандарт е внедрен през 2011 г. и се отнася до управлението на енергийните потоци.

Изтегляне

Научете всичко за устойчивостта, опазването на ресурсите, оценката на екологичните резултати, екологичните етикети и сертифицирането на сградите

Към екологичната брошура

Изтегляне

Ние приемаме нашите отговорности сериозно! Научете всичко за нашата устойчивост.

Към доклада за устойчиво развитие
Цикъл на материалите

Производството на OSB - дърво като материал за бъдещето