Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Екология > Устойчивото горско стопанство

Устойчиво горско стопанство

  • Устойчиво горско стопанство
  • Устойчиво горско стопанство
  • Устойчиво горско стопанство
  • Устойчиво горско стопанство
  • Устойчиво горско стопанство
  • Устойчиво горско стопанство

Горите са естествен източник на вода за растенията и животните и на биоразнообразие, служат ни за отдих и ни осигуряват природния ресурс дървесина. За да останат такива, е необходимо те да бъдат максимално устойчиво управлявани. Затова ние подкрепяме устойчивото горско стопанство и опазването на природните ресурси.

Закупувайки дървесина от райони в непосредствена близост до нашите заводи и използвайки рециклирана дървесина и странични продукти от дъскорезници, ние се грижим за опазване на климата и природните ресурси.

Доклад за устойчиво развитие

Повече информация за нашето управление на устойчивостта и за постигането на нашите стратегически цели за устойчиво снабдяване ще намерите в нашия Доклад за устойчиво развитие.

За изтегляне

Ако за нашето производство имаме нужда от прясна дървесина, набавяме я предимно от сертифицирани гори в региона.

Сертифицираните гори се стопанисват по начин, съответстващ минимум на изискванията на националното законодателство за горите и на критериите на съответната система за сертифициране.

За спазване на нормативната уредба и социалните стандарти в нашите вериги от доставки EGGER прилага система за полагане на дължимата грижа, която е сертифицирана съгласно утвърдени стандарти за веригите от доставки.

В EGGER спазването на законоустановеното задължение за полагане на дължимата грижа се одитира и удостоверява от утвърдени компании за мониторинг.

Щом е поставен този символ, можете да сте сигурни, че снабдяването с дървесина и стопанисването на горите са устойчиви.

С нашата Декларация на производителя за устойчиво снабдяване с дървесина (VRG270) осигуряваме пълна прозрачност. Посочените в нея данни за устойчивостта са верифицирани от трети страни съгласно новия стандарт ISO 38200.