Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Екология > Доклад за устойчиво развитие

Доклад за устойчиво развитие

Всяка година едновременно с годишния финансов отчет фирмата EGGER публикува и доклад за устойчивостта (нефинансов отчет). Той съдържа стратегията, целите и резултатите на Групата по отношение на икономическата, екологичната и социалната устойчивост.

В доклада EGGER представя своите стратегически цели за устойчиво развитие и подчертава своя ясен ангажимент за устойчива икономическа дейност в дългосрочен план.

По-долу ще намерите докладите за устойчивостта за предходните финансови години.

Вашето лице за контакт

Elisabeth Pali

Корпоративна устойчивост

Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol(AT)
T +43 50 600 10976

Свържете се с нас

Отличени за постижения в устойчивостта

EGGER се сдобива с рейтинг ISS ESG Prime и сребърен медал EcoVadis.



  • Sustainability fact sheet

    Информационен лист за устойчивостта

    Устойчивост накратко: Бюлетинът ви предоставя обобщение на стратегическите цели на EGGER Group за устойчиво развитие и набор от текущи услуги за устойчиво развитие.

    Към информационния лист за устойчивостта