Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Екология > Рециклиране

Рециклиране

Рециклиране в EGGER
EGGER инвестира в ресурсоопазващи технологии, като същевременно залага на рециклирането. До 30% от дървесината в нашето ПДЧ представлява рециклиран материал. Преработваме само стара дървесина от мебели, палети, опаковки от дървесина, строителна дървесина и дефектен лесоматериал, която съответства на действащите разпоредби и изпитвателни системи.

Нашите фабрики допълнително проверяват материала визуално и сортират замърсената дървесина за термична употреба.

Във Великобритания, Германия и Румъния , Групата EGGER има собствени рециклиращи предприятия с фирмено наименование „Timberpak“. Там собствената стара дървесина се обработва и оползотворява в производството на ПДЧ. Допълнително в обектите ни се явяват много собствени странични продукти и остатъци, които EGGER облагородява до материали или използва енергетично за производство на топлина и екологична електроенергия.

Изтегляне

Научете всичко за устойчивостта, опазването на ресурсите, оценката на екологичните резултати, екологичните етикети и сертифицирането на сградите

Към екологичната брошура