Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Екология > Оценки на жизнения цикъл на продуктите

Оценка на екологичните резултати на продукта

Оценка на екологичните резултати на продукта

EGGER създава прозрачност чрез надеждна база данни и компетентни консултанти. .Използването на нашите продукти за сграда, сертифицирана като устойчива, трябва да бъде колкото е възможно по-лесно.

Затова обобщаваме всички важни за околната среда данни за нашите материали в декларациите EPD.

Изтегляне

Научете всичко за устойчивостта, опазването на ресурсите, оценката на екологичните резултати, екологичните етикети и сертифицирането на сградите

Към екологичната брошура

Изтегляне

Ние приемаме нашите отговорности сериозно! Научете всичко за нашата устойчивост.

Към доклада за устойчиво развитие