Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Екология

Нашият екологичен цикъл - устойчивостта е повече от дума за нас.

05LG_IL_environmental_cycle_new_BG_1060x500.jpg

EGGER означава отговорно отношение към суровината дървесина. Както в природата и нашите процеси са организирани в ресурсоопазващи цикли. Централно място заема затвореният цикъл на материалите. Централно място заема затвореният цикъл на материалите.

Устойчиво горско стопанство

Устойчиво горско стопанство
Ние се грижим да насърчаваме устойчивото управление на горите. Ние гарантираме спазването на законовите и социалните стандарти в нашите вериги за доставки. Нашата дървесина произхожда от проверени на 100% легални и контролирани източници съгласно ISO 38200. Ние купуваме дървен материал на първо място от сертифицирани гори в района на изкупуване.

Повече информация

Използване на странични продукти от работата на дъскорезниците

Дъскорезница
Предпочитаме да закупуваме странични продукти от регионални и сертифицирани дъскорезници. Използвайки странични продукти, ние съхраняваме природните ресурси.

Повече информация

"Производство на материали на основата на дървесина и по-нататъшната им обработка"

Производство на материали от дървесина
С цел непрекъснато подобряване на екологичните характеристики на нашите продукти в процеса на производството, ние подбираме международно сертифицирани системи за управление на енергията и околната среда в съответствие с ISO 50001, ISO 14001 и EMAS.

Повече информация

Планиране и приложение

Оценки на жизнения цикъл на продуктите
Ние осигуряваме пълна прозрачност чрез екологични декларации за продуктите (EPD). Те предоставят на специалистите важна информация относно екологични и здравни аспекти и са достъпни и за заинтересованите крайни потребители - за всички наши базови продукти.

Повече информация

Рециклиране

Рециклиране
При производството на материали от дървесина ние рециклираме дървесини отпадъци. Те идват от изхвърлени продукти като мебели, палети или опаковъчен материал. По този начин съхраняваме свежите ресурси и увеличаваме ефекта от съхранението на CO2.

Повече информация

Възобновима енергия

Възобновяема енергия
В нашите собствени електроцентрали на биомаса ние преобразуваме топлината в зелена електроенергия. Биомасата и дървесните остатъци не могат повече да се използват като материали в производството.

Повече информация


 • Нашите суровини растат отново

  Повече от дърво означава повече прозрачност.

  Верни на нашето обещание за „Повече от дърво“, ние действаме устойчиво, щадим ресурсите и опазваме климата, като по този начин допринасяме за устойчивото развитие. За да ви илюстрираме това, разгледайте нашите показатели за устойчивост тук. Чрез тях екологичните характеристики на нашите продукти са прозрачни и лесни за разбиране.

  Повече информация

 • Sustainability-report-2019-500x295px.jpg

  Доклад за устойчиво развитие

  EGGER гледа сериозно на своята отговорност както за продуктите, които произвежда, така и за служителите и обществото. Можете да прочетете повече за нашите постижения по темата за устойчивостта в доклада за устойчиво развитие.

  Към доклада за устойчиво развитие

 • Екологична брошура

  Екологична брошура

  Устойчиви конструкции и здравословна среда за живот с материалите на дървесна основа от EGGER. Екологичната брошура съдържа най-важната информация относно устойчиво развитие, опазване на ресурсите, оценка на жизнения цикъл на продуктите, екологични етикети и строителни сертификати.

  Към екологичната брошура (English/PDF) • Сваляне

  Сваляне

  В раздела за сваляне ще намерите всички актуални материали за сваляне на тема екология и устойчиво развитие.

  Устойчиво горско стопанство