Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Екология

Нашият екологичен цикъл - устойчивостта е повече от дума за нас.

05LG_IL_environmental_cycle_new_BG_1060x500.jpg

EGGER означава отговорно отношение към суровината дървесина. Както в природата и нашите процеси са организирани в ресурсоопазващи цикли. Централно място заема затвореният цикъл на материалите. Централно място заема затвореният цикъл на материалите.

Устойчиво горско стопанство

Устойчиво горско стопанство
Ние действаме отговорно по отношение на горите и околната среда и са сертифицирани по PEFC и FSC®, в зависимост от наличието на дървесина. В съответствие с Регламента на ЕС за дървения материал, EUTR, ние купуваме само дървен материал в региона от наблюдаваните доставчици.

Повече информация

Дъскорезница

Дъскорезница
На нашата дъскорезница в Брилон всяка година 800 000 кубически метра смърч и боровите трупи се изсичат от устойчивото горско стопанство. Страничните продукти от дървообработването се преработват директно в производството на материали на базата на дървесина.

Повече информация

Производство на материали от дървесина

Производство на материали от дървесина
За непрекъснато подобряване на нашите екологични резултати в производствения процес, ние избираме международно сертифицирани системи за управление на енергията и околната среда в съответствие с ISO 50.001, ISO 14.001 и EMAS.

Повече информация

Оценки на жизнения цикъл на продуктите

Оценки на жизнения цикъл на продуктите
Ние осигуряваме пълна прозрачност чрез Екологични декларации за продукти (EPD). Те дават на крайните потребители важна информация за екологичните и здравните аспекти - за всеки един от нашите основни продукти.

Повече информация

Рециклиране

Рециклиране
Рециклирано дърво, състоящо се от отпадъчна дървесина от депонирани стоки и такива, които не са годни за продажба, се приготвя и използва за производство на ПДЧ.

Повече информация

Възобновяема енергия

Възобновяема енергия
Биогенните горива, които вече не могат да се използват съществено, се превръщат в топлина и зелена електроенергия от нашите собствени електроцентрали на биомаса.

Повече информация


 • Sustainability-report-2019-500x295px.jpg

  Доклад за устойчиво развитие

  EGGER гледа сериозно на своята отговорност както за продуктите, които произвежда, така и за служителите и обществото. Можете да прочетете повече за нашите постижения по темата за устойчивостта в доклада за устойчиво развитие.

  Към доклада за устойчиво развитие

 • Екологична брошура

  Екологична брошура

  Устойчиви конструкции и здравословна среда за живот с материалите на дървесна основа от EGGER. Екологичната брошура съдържа най-важната информация относно устойчиво развитие, опазване на ресурсите, оценка на жизнения цикъл на продуктите, екологични етикети и строителни сертификати.

  Към екологичната брошура (English/PDF) • Сваляне

  Сваляне

  В раздела за сваляне ще намерите всички актуални материали за сваляне на тема екология и устойчиво развитие.

  Устойчиво горско стопанство