Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

Зa EGGER> Compliance

Compliance

Compliance

EGGER е семейна компания, развиваща се устойчиво и активна по цял свят. За нашата фирмена дейност и за отношенията с всички наши партньори темата „compliance“ – т.е. спазването на нормативната уредба и вътрешните директиви – е от централно значение. За да се утвърди тази нагласа в мислите и действията на всички служители на EGGER, се уповаваме на следните нормативни документи.

 • Кодекс за поведение

  Кодекс за поведение

  The EGGER code of conduct е етичен кодекс, базиран на ценностите, водещите принципи и целите на компанията. Code of Conduct съдържа ясни етични норми, които служителите следва да спазват.


 • Suppliers' Code of Conduct

  Code of Conduct за доставчици

  От нашите доставчици също очакваме да споделят нашите принципи за compliance. С Code of Conduct за доставчици задължаваме доставчиците да спазват действащите закони и други правила.


 • Антитръстови директиви

  Антитръстови директиви

  Всеки служител на EGGER е длъжен да познава и следва всички съответни антитръстови разпоредби. Собствената антитръстова директива и редовни обучения спомагат за правилно антитръстово поведение.


 • Антикорупционна директива

  Антикорупционна директива

  Ние най-строго заставаме срещу всякакъв вид вземане и даване на подкуп. В собствена антикорупционна директива са установени ясни забрани, както и какво е уместното отношение към подаръците и почерпките.


 • Указание за съответствие с капиталовия пазар

  Указание за съответствие с капиталовия пазар

  Нашето указание за съответствие с капиталовия пазар показва на инвеститорите, че правните изисквания на капиталовия пазар се взимат на сериозно от EGGER и се предотвратяват всякакви нарушения. Указанието е предназначено също така да увери, че изпълняваме очакванията на капиталовия пазар по отношение на поведението и организацията на една компания.